Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA,Fjärilens livscykel

Skapad 2016-04-26 15:02 i Skallbergsskolan Västerås Stad
Eleverna kommer att följa fjärilen från lavs till färdig fjäril. Vi integrerar biologi och svenska i temat.
Grundskola 2 Biologi
...

Innehåll

Kurs- och läroplansmål


Kopplingar till läroplan

  •  Utvecklar kunskap om olika livsformer och deras betingelser
  •  Utvecklar kunnande i de olika arbetssätten inom biologin, som fältobservationer och laborationer, samt kunskap om hur de växelspelar med de teoretiska modellerna
  •  Kunna använda egna och andras bilder för att berätta, beskriva eller förklara
  •  Utvecklar omsorg om naturen och ansvar vid dess nyttjande
  •  Kunna utföra enkla systematiska observationer och experiment samt jämföra sina förutsägelser med resultatet
  •  kunna berätta om och beskriva vardagliga händelser så att innehåll och handling på ett tydligt sätt framgår
  •  kunna skriva enkla och elevnära faktatexter och instruktioner där innehållet klart framgår

Konkreta mål för eleverna

• Du ska utveckla din förmåga att förutsäga, observera, beskriva och dokumentera ditt arbete och dina resultat. • Du ska få en inblick hur man gör återkommande observationer. • Du ska samla på dig kunskaper om tistelfjärilens egenskaper. • Du ska lära dig om fjärilens livscykel och dess olika stadier. • Du ska utveckla omsorg om naturen. • Du ska berätta om fjärilens livscykel. • Du ska skriva enkla faktatexter som utgår från dina observationer. • Du ska framställa bilder om fjärilens livscykel.

Undervisning

Du får ta hand om en egen Tistelfjärilslarv. Du får observera vad som händer med din larv och beskriva med ord och bild om vad som sker. Du kommer att få följa larvens olika stadier fram till att den blir en färdig fjäril. Du får vara med och se fjärilarna flyga ut i frihet. Arbetet dokumenterar du med text och bild. Du ska berätta hemma vad du lärt dig.

Bedömning

• Jag kommer att se om du dokumenterar på ett tydligt och noggrant sätt och om du beskriver vad du har observerat i ord och bilder.
• Jag kommer att titta på om du tar hand om och är försiktig med din larv/puppa/fjäril och förstår att fjärilslarven/puppan och tillslut fjärilen har ett egenvärde.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: