Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden årskurs 3 V-T 2016

Skapad 2016-04-26 15:11 i Kullaviksskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 3 SO (år 1-3) Svenska
...

Innehåll

Visa lärande

Visa lärande genom att:

- delta aktivt i diskussioner och samtal om forntiden.

- i text och bild visa förståelse för de olika tidsåldrarna;

stenålder, bronsålder och järnålder.

 

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
- använda ämnesspecifika ord.
- beskriva hur det var att leva på forntiden.
- göra jämförelser mellan livet på forntiden och vår tid.
- beskriva hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
- använda tidslinjer och olika tidsbegrepp.

- förstärka ditt budskap med bilder. 

 

 

Kopplingar till läroplan

 • SO
  Syfte - Historia använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • SO
  Syfte - Historia använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • SO  1-3
  Att leva i världen Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
  Att undersöka verkligheten Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Områdesbeskrivning

I undervisningen kommer du att:

-läsa faktatexter och skönlitterära texter.
-se filmer.
-iaktta spår av forntiden i naturen.
-besöka Ekehagens forntidsby.
-arbeta med tidslinjer.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • SO   3
  Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
  Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
 • SO   3
  Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO   3
  Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
 • SO   3
  Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: