Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2016-04-26 15:29 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Svenska
...

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och redovisning

 Syftet med undervisningen är att ni ska se vilka likheter och skillnader språken har. 

Vi kommer att läsa olika texter och lyssna/se på film. 

Som bakgrund kommer ni även att få en kort beskrivning av hur de nordiska språken har bildats och hur de är släkt med varandra.

Du visar dina kunskaper genom att du deltar aktivt muntligt och genom dina uppgifter som du sedan lämnar in. Vi kommer även att avsluta momentet med ett skriftligt läxförhör.

Syfte

Under den här perioden kommer du att få utveckla följande förmågor: 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Matriser

Sv
Svenska årskurs 7-9

För att klara kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: