Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musical "Hans och Greta i djungeln"

Skapad 2016-04-26 16:09 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Under vårterminen arbetar några grupper tillsammans med musikalen "Hans och Greta djungeln".
Grundskola 1 – 3 Svenska Musik Bild Musik Bild Svenska

Under vårterminen arbetar några grupper tillsammans med musikalen "Hans och Greta i djungeln". 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
 • Mu
  Syfte skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • arbeta med givna verktyg, tekniker och material i framställandet av kulisser till musikalen i form av palmer som målas med pensel och bakgrund med svamp.
 • blanda den nyans av grundfärgerna som du vill måla med . 
 • kombinera musik med andra uttrycksformer som gestaltning av textens innehåll
 • planera och genomföra tillsammans med andra en muntlig presentation som i detta arbete består av en musikal
 • resonera om berättelsens handling och budskap

 Hur ska det bedömas?

Under arbetets gång bedöms hur du genomför de olika momenten. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  C 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  A 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
 • Mu  E 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
 • Mu  C 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då relativt säkert rytm och tonhöjd.
 • Mu  A 6
  Eleven kan delta i gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd.
 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna får lyssna på sagan som en vuxen skrivit samt de sånger som är valda att vara med i musikalen. De får komma med synpunkter på handlingen och valet av sånger. Sagan ändras utifrån elevernas synpunkter. Sångerna tränas samt olika sätt på hur de samt sagan kan gestaltas provas. Vidare samtalas det med eleverna om vilken rekvisita som kan behövas för att förstärka budskapet. Denna rekvisita tas fram och vissa delar tillverkas. Till sist övas musikalen utifrån det som har framkommit i dialogen. Om eleverna vill så bjuder vi in förskoleklassen och spelar upp musikalen för dem. 

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Mu  1-6
  Musicerande och musikskapande Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
 • Sv  1-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: