Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 Åk 7 Ma Procent DJ

Skapad 2016-04-26 16:19 i Lunds för- och grundskolor
LPP framtagen för Järnåkraskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Procent åk 7 vt 2016

Mål för elev

Eleven ska efter avslutade arbetsområden kunna använda och analysera begreppet procent, kunna metoderna för att växla mellan procentform, bråkform och decimalform samt med hjälp av dessa kunskaper formulera och lösa problem. 

Innehåll

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

 

Genomförande

Vi har gemensamma genomgångar och arbetar tillsammans.  Du väljer själv bland olika metoder för beräkning. Du arbetar parallellt enskilt och i grupp med kapitlet ”Procent”  i boken. Grundkurserna avslutas med en diagnos, där resultatet vägs samman med arbetet på lektionerna och avgör vilken kurs du fortsätter med (Röd eller Blå).  Du har möjlighet att visa dina kunskaper under diskussioner och vid genomgångar på lektionerna, samt på ett skriftligt prov.

Bedömning

Se matrisen nedan.

Kursplanemål

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

  • med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

Matriser

Ma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kriterium 1
Begrepp
Exempel: Du kan förklara vad en förändringsfaktor är. Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp .
Exempel: Du har ett tal i bråkform och kan göra om dessa till decimalform och procentform . Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp
Exempel: Du kan växla mellan bråkform ,decimalform och procentform på alla håll. Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp
Kriterium 2
Metod
Exempel: Du kan använda en förändringsfaktor för att räkna ut en procentuell förändring. Du kan välja och använda en i huvudsak fungerande metod.
Exempel: Du kan förlänga och förkorta ett bråk för att kunna göra om detta till procentform. Du kan använde en ändamålsenlig metod.
Exempel: Du kan metoder som är effektiva för att växla mellan bråkform ,decimalform och procentform. . Du kan använda en ändamålsenlig och effektiv metod.
Kriterium 3
Problemlösning
Exempel: Beräkna hur mycket 100% är om 15% är 30kr. Du kan lösa problem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Exempel: Rabatten på en tröja är 18% vilket motsvarar 72 kr. Vad kostade tröjan från början? Du kan lösa problem på ett relativt väl fungerande sätt
Exempel: Priset på en vara höjs med 40 kr och kostar nu 290 kr. Hur stor är prishöjningen i procent? Du kan lösa problem på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: