Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen

Skapad 2016-04-26 17:39 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Vi har tagit tillvara på barnens intressen när det gäller kroppen och låter barnens nyfikenhet styra oss i detta projekt.
Förskola

Vi arbetar med kroppen och utgår från barnens visade intresse för kroppens motoriska förmåga. Vi strävar efter att barnen ska få kunskap om kroppen och vad den är, kan göra och behöver.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål;

att varje barn ska

känna tilltro till sin egen förmåga och känna sig trygga i sin egen identitet

få en förståelse för andra i sin omgivning

utveckla sin motorik, kroppsuppfattning och få en förståelse om sin hälsa och sitt välbefinnande

Avsnitt 2

Detta gör vi för att nå målen;

Vi använder våra kroppar i rörelse och motorisk träning både inomhus och utomhus

Vi sätter ord på de olika kroppsdelarna

Vi använder oss av IKT (usb-microskop, lärplatta, kamera mm)

Vi använder oss av leken

Avsnitt 3

Vi ser att målet är nått när;

Barnen är trygga i sin identitet och har en tilltro till sin egen förmåga

Barnen utvecklat sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: