Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Känslor

Skapad 2016-04-26 17:58 i Pysslingen Förskolor Skattgömman Pysslingen
Vi arbetar med Friendydockorna där vi vill prova att ha alla känslor framme samtidigt. Detta för att se vad som händer och vad det väcker hos barnen.
Förskola

Vi arbetar med att göra olika känslor tydliga i vår verksamhet. Vi strävare efter att barnen ska lära sig om de olika känslouttrycken och respektera dessa.

Innehåll

Avsnitt 1

Mål;

Att alla barn ska

Känna sig trygga i sin identitet

Känna tilltro till sin empatiska förmåga och att kunna hantera olika känslor

Få en förståelse för andras känslor

Avsnitt 2

Detta gör vi för att nå målen;

Vi har valt att ställa fram alla känslodockorna samtidigt för att se vad som händer i barngruppen.

Vi kommer att spela forumteater samt prata om de olika funderingar och känslor som kan uppstå.

Vi kommer följa upp dagliga händelser/känslor i barngruppen med hjälp av känslodockorna.

Avsnitt 3

Hur ser vi att målet är nått;

Att barnen är trygga i sig själva, hantera sina olika känslor och har utvecklat sin empatiska förmåga.

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: