Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2016-04-26 18:40 i Västerholm Grundskolor
Grundskola 5 Biologi Fysik
...

Innehåll

Syfte

Efter ditt arbete med detta arbetsområde ska du lärt dig om: 

 • hur ljus och ljud uppstår.
 • vilka sinnen människor har.
 • hur vi använder våra sinnen.
 • veta vad som gör att vi kan se och höra.
 • hur kroppens olika sinnesorgan fungerar.
 • kunna berätta vad kroppen behöver för att växa och må bra.
 • förstå hur beroende framkallande medel påverkar kroppen och hälsan.
 • känna till några vanliga sjukdomar och hur de kan behandlas.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi  4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi  4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Bi  4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
 • Fy  4-6
  Fysiken och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
 • Fy  C 6
  Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Så här ska vi arbeta

 

 • Arbeta med genomgångar , diskussioner , grupparbeten, redovisningen och textbearbetning. 
 • Arbeta utifrån olika inlärningsfrågor. 
 • Titta på kortfilmer om våra sinnen från SLI

Visa vad du lärt dig/Bedömning

 • Du ska kunna använda olika ord och begrepp som rör detta arbetsområde inom text.
 • Din förmåga att kunna söka fakta från olika källor.
 • Vi bedömer dina muntliga prestationer under lektionerna.
 • Ditt ansvar för dina studier vid såväl enskild arbete som i grupp.
 • Vi kommer att ha läxförhör/ prov där vi testar målen. 

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

Matriser

Fy Bi
Våra sinnen

Nivå 1
Nivå 2
Förklara och beskriva
Du ta hjälp av exempel för att förklara teorier, modeller och samband. Du kan förklara vissa begrepp och termer.
Du visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar. Du använder begrepp och termer i beskrivningar. Kan visa på samband mellan teorier, begrepp och modeller.
Samtala
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör våra sinnen genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör våra sinnen genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Information

Nivå 1
Nivå 2
Söka och använda
Du kan söka från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Du söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: