Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en berättande text

Skapad 2016-04-26 19:03 i Husensjö skola Helsingborg
Skriv en egen berättande text och få kamratrespons. Utifrån din egen berättande text ska du arbeta med några kamrater och göra de ändringar som behövs för att den ska stämma med genren berättande text.
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska

Nu ska vi arbeta med berättande text återigen och nu gå in på stavning, ordval, stycke, hur du bygger upp meningar och hur du bygger upp en text samt en hel del annat. Du ska skriva en egen berättelse eller eventuellt ta en som du skrivit tidigare. Det får du och jag bestämma tillsammans vilket du ska göra. Vi ska läsa och diskutera "mönstertexter" så att du får se hur en berättande text ska se ut, enligt modellen för den genren. Du ska använda dig av en tankekarta då du skriver din text så att dispositionen blir rätt (i vilken ordning som du ska skriva vad). Du ska skriva ett utkast d v s "en kladd" först. Sedan ska du tillsammans med en kamrat hjälpas åt att ändra texterna så att de stämmer med hur en text ska se ut, enligt genren berättande text. Du ska ge konstruktiv kritik till andra kamraters texter. Det betyder att om du säger: " Den är bra" ska du också tala om VAD som är bra i texten o s v. Du och jag ska läsa texten och se vad som du kan utveckla i ditt skrivande men innan vi gör det ska du arbeta tillsammans med en kamrat.

Innehåll

Tips till ditt skrivande finns här.

Frågor som du ska ställa om din text:

1. Har du fokus på händelsen eller händelserna d v s har texten en handling och utspelar den sig under en viss tid?
2. Finns reflektioner med? Jag menar om personernas tankar kommer fram och det som händer.
3. Har du en beskrivning med som talar om vilken miljö som berättelsen utspelar sig?
4. Finns det med personbeskrivningar så att vi kan lära känna personen eller personerna i berättelsen?
5. Har du lagt mest tid och kraft på att berätta och beskriva?
6. Finns en dialog med som kan se ut så här? Ex. "Hon sa att hon skulle ... "
7. Har du tomrum i texten emellanåt? Du kanske har delat i berättelsen i flera stycken?
8. Finns det en röd tråd genom berättelsen d v s kan vi följa någon person eller händelse genom hela texten?
9. Har du en grundläggande struktur såsom en början - mitt och ett slut?
10. Har du något av följande med som bildar en sorts spänning? Allt är bra, allt är som vanligt - problem uppstår - lösning verkar nära - det lyckas inte - slutet gott eller att ljusningen anas i berättelsen.
11. Har du använt dig att de tempus (tidsformer) som hör ihop? Ex. Om du skriver att något händer just nu så ska du hålla fast vid det sättet att skriva. Personen kan även ha gjort något tidigare också eller ska göra något i morgon eller vid någon annan tidpunkt. Det innebär att allt detta ska finnas med och växlas i din berättelse där det är lämpligt.
Ex. "Per cyklar till affären så fort så att han har svårt att svälja för han är alldeles torr i munnen. Han är så rädd för att någon ska se honom komma där på den svarta cykeln ... Men i förrgår var han inte rädd för då hade inte detta hemska hänt än och det skulle förändra Pers liv från och med nu. Han skulle aldrig mer lita på en vuxen."
12. Har du använt dig av sambandsord som talar om att något händer i tid? Sådana ord kan vara: medan, samtidigt, efter ett tag, därefter och slutligen.

Då du har tänkt igenom dessa frågor själv ska du ta stöd av en kamrat som säger vad hon eller han tycker om texten.

Lycka till!Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Detta kommer jag att bedöma utifrån:

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  C 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
 • Sv  C 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
 • Sv  C 6
  Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
 • Sv  A 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
 • Sv  A 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
 • Sv  A 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
 • Sv  A 6
  Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: