Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samer - nu och då

Skapad 2016-04-26 22:52 i Valboskolan 7-9 Färgelanda
Vilka är samerna, Sveriges urbefolkning? Hur levde de och hur lever de idag? Vilken religion hade de och har de idag? Vems intressen ska gälla i området? Vem äger marken som används?
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen

Mellan vecka 7, 9 - 11, ska vi läsa om Samerna, deras religion och en del om det dagsaktuella läget för Sapmí - samernas land.

 

Vilka är samerna, Sveriges urbefolkning? Hur levde de och hur lever de idag? Vilken religion hade de och har de idag? Vems intressen ska gälla i området? Vem äger marken som används?

 

Vi kommer att använda oss av:

Tryckt litteratur:

 

  • Samhälle 7tryckt år 2013, sidorna 30 - 33

  • Religion 7, tryckt år 2011, sidorna 16 - 21

 

Från internet:

  • samer.se - Samernas egen webbsida om Sapmí, språket, samhället och dem själva.
    Här läser vi om deras tidiga religion, vad man arbetar med (näringsverksamhet) i Sapmí, deras historia, samt mycket annat gott vi kommer att använda oss av.
  • sametinget.se - En lättläst version om samerna själva

Tidsschema

v. 7   Uppstart och intro
v. 8   Sportlov
v. 9   Samisk historia och religion
          Läxförhör torsdag
v.10  Samer idag - vem är same och vad innebär detta?
          Läxförhör torsdag
v. 11 Vem har rätt till vad? Ursprungsbefolkningens rättigheter kontra samhällets
          rättigheter - Vems intressen ska gälla?
          Förhör och diskussion torsdag om mänskliga rättigheter i Sverige.

Innehåll

Avsnitt 1

Matriser

SO
Samer - nu och då

E
C
A
Resonemang
Du kan bidra till att resonera om Sveriges historia från då till nu.
Du kan föra enkla resonemang om Sveriges historia från då till nu.
Du kan föra välutvecklade resonemang om Sveriges historia från då till nu.
Händelser och personer
Du kan med hjälp av tidslinjer visa på historiska händelser och personer och bidra till att resonera kring dessa personer och händelser.
Du kan med hjälp av tidslinjer visa på historiska händelser och personer och kan på ett enkelt sätt resonera kring dessa personer och händelser.
Du kan med hjälp av tidslinjer visa på historiska händelser och personer och på ett välutvecklat sätt resonera kring dessa personer och händelser.
Du bidrar till resonemang om och följder av förtryck och folkfördrivningar.
Du resonerar på ett delvis underbyggt sätt om och följder av förstryck och folkfördrivningar.
Du resonerar på ett väl underbyggt sätt om och följder av förstryck och folkfördrivningar.
Jämföra och beskriva
Du kan medverka till att jämföra och beskriva hur viktig religionen är för befolkningen. Du bidrar till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Du kan på ett delvis fungerande sätt jämföra och beskriva hur viktig religionen är för befolkningen. Du för enkla resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Du kan på ett välutvecklat sätt jämföra och beskriva hur viktig religionen är för befolkningen. Du för välutvecklade resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor
Bedöms ej i denna kurs.
Kartor
Bedöms ej i denna kurs
Fältstudier
Bedöms ej i denna kurs
Geologiska processer
Bedöms ej i denna kurs
Globala miljöfrågor
Bedöms ej i denna kurs.
Hållbar utveckling
Bedöms ej i denna kurs.
Lagar och regler
Bedöms ej i denna kurs.
Politiska samhället i Sverige - Mänskliga rättigheter & Nationella minoriteter
Du kan medverka till att beskriva styrelsesätt, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder i Sverige. Du kan berätta något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du kan ett delvis fungerande sätt beskriva styrelsesätt, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder i Sverige. Du kan berätta något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Du kan ett väl fungerande sätt beskriva styrelsesätt, mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder i Sverige. Du kan berätta något om de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Yrken och verksamheter i samhället
Bedöms ej i denna kurs.
Källor
Du kan medverka till att hämta information från olika källor och resonerar enkelt om trovärdighet, resonemang och relevans.
Du kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och resonerar med delvis underbygda argument om trovärdighet, resonemang och relevans.
Du kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och resonerar på ett väl fungerande sätt om trovärdighet, resonemang och relevans.
Begrepp och ord
Du använder några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i dina resonemang och bidrag.
Du använder många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i dina resonemang och tankar.
Du använder många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i dina resonemang och ger välutvecklade tankar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: