Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utveckling av tekniska redskap - v17-20

Skapad 2016-04-27 08:32 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 9 Teknik

Vi ska nu arbeta med teknikhistoria och då ska vi undersöka vardagliga redskap i hemmet. Vi ska ta reda på vad det är som driver teknikutvecklingen framåt.

Innehåll

SYFTE

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
 • Tk
  Syfte värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
 • Tk
  Syfte analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Tk  7-9
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Undervisning och uppgift

 

Uppgift:

Beskriv den tekniska utvecklingen av något redskap eller verktyg du använder dig av i vardagen. Förslag köksredskap eller städredskap

Gör en tidslinje som är ca 200 år tillbaka i tiden.

Hitta bilder på redskapet från olika tidsperioder

Sätt in bilderna på tidslinjen

Sätt ut årtal

Beskriv hur redskapet har förändrats 

Beskriv hur redskapet fungerar idag använd dig av begrepp från tekniken

Varför har det förändrats?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: