Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten år 1

Skapad 2016-04-27 09:31 i Österbyskolan Östhammar
Vårt arbetsområde inom tema vatten under två veckor.
Grundskola 1 Teknik Svenska NO (år 1-3)

Vatten är det vanligaste och viktigaste ämnet på jorden. Inget vatten försvinner från jorden utan vi använder samma vatten om och om igen. Vatten finns i tre olika former: gas, flytande och fast.

Innehåll

Målet med temat vatten är att du ska utveckla;

 • din förmåga att förklara och beskriva vattnets kretslopp
 • din förmåga att använda ord och begrepp som fastform, flytandeform, gasform.
 • din förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden
 • din förmåga att delta aktivt i undersökningar och kunna dokumentera detta i text och bild

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att prata om kretsloppet, vad är ett kretslopp? 
Vi kommer att se film om vatten.
Vi kommer att utföra gemensamma undersökningar

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • NO  1-3
  Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg. 

 

Matriser

NO Sv Tk
Bedömning

Detta behöver jag arbeta mer med.
Detta kan jag.
NO
Förklara och beskriva vattnets kretslopp.
NO
Vattnets olika former.
NO
Deltar aktivt i vetenskapliga undersökningar och dokumenterar detta i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: