Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Garnteknik år 7 - 9

Skapad 2016-04-27 09:31 i Gillboskolan Sollentuna
Grundskola 7 – 9 Slöjd
...

Innehåll

L Kunskapskrav från läroplan och kursplan som ligger till grund för arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:


Kopplingar till läroplan

 • Sl
  Syfte formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Sl
  Syfte välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Sl
  Syfte analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Sl
  Syfte tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

L Förmågor och Centralt innehåll anpassade till arbetsområdet:


---

Kopplingar till läroplan

 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Sl  7-9
  Slöjdens arbetsprocesser Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
 • Sl  7-9
  Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
 • Sl  7-9
  Slöjden i samhället Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

L Bedömning (konkretisering av kunskapskrav)

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du:


Kopplingar till läroplan

 • Sl  E 9
  Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
 • Sl  E 9
  I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Sl  E 9
  Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
 • Sl  E 9
  Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
 • Sl  E 9
  Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
 • Sl  E 9
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Sl  E 9
  Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
 • Sl  E 9
  Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

L På vilket/vilka sätt låter du eleverna vara med och påverka och ha inflytande i arbetsområdet

* Du väljer vilken garnteknik du vill jobba med
* Du väljer alster, material, färg och form
* Du planerar din tid

L Inom URO arbetar alla med ett språkutvecklande arbetssätt genom kända strategier

 • Förklaring av ord och slöjdspecifika begrepp
 • Muntliga och skriftliga instruktioner
 • Muntlig genomgång av arbetet
 • Skriftlig dokumentation och utvärdering

L+E Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna:

Teknikgenomgångar
Inspiration i form av böcker, färdiga alster, film, bilder 
Planera och dokumentera
Diskussion om trender och traditioner i samhället

Tolka ett slöjdföremåls uttryck
Diskussion kring resurshushållning och miljöaspekter
Genomföra en uppgift i stickning eller virkning 

Genomgång av instruktioner, hur de fungerar

Pröva och ompröva olika material och dess funktioner
Reflektera och utvärdera
Genomgång av slöjdspecifika begrepp

Materiallära 

 

L+E Utvärdering av arbetsområdet

Tolka slöjdföremålets uttryck och föra resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, trender och traditioner i olika kulturer

L+E Så här kommer vi att arbeta med IKT

Inspiration, historik, idéutveckling, instruktioner , fakta sökning.
Dokumentation och utvärdering

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: