Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2016-04-27 09:51 i Valåsskolan Mölndals Stad
För att få en barngrupp där man är en bra kompis.
Grundskola F – 1 SO (år 1-3)

Vi jobbar för att få en barngrupp där man är rädda om varandra och sin skola. Vi använder oss av EQ-pärmen, boken Hjärtestunder och UR-filmer bl.a Ugglans kompisfilmer. Vi kommer att ta det stoff som passar vår barngrupp.

Innehåll

Avsnitt 1

Utav nedanstående utdrag ur läroplanen kommer vi att börja med  punkt 2 och 4. Vi kommer att börja arbeta med känslor. Om man ska kunna känna empati så måste man veta vad det finns för känslor. Barnen måste lära sig att vara rädda om allas saker. Vi fortsätter med punkt 1 och 2 och använder oss i huvudsak av samma matrial.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Alla som arbetar i skolan ska aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: