Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Australia: PhotoStory about a city/building/place/animal/famous person

Skapad 2016-04-27 10:02 i Österslättsskolan Karlshamn
Arbete parvis som redovisas muntligt, med bilder, i Photo Story.
Grundskola 8 – 9 Engelska
...

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • En  7-9
  Kommunikationens innehåll Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
 • En  7-9
  Lyssna och läsa - reception Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
 • En  7-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Konkretisering

Ni blir indelade i par/grupper och väljer tillsammans ett ämne att arbeta med. Det finns flera olika ämnen att välja mellan, exempelvis en känd plats, ett speciellt djur, en stad eller en kändis från Australien. För att redovisa ert arbete skapar ni en PhotoStory. Under arbetets gång söker och värderar du information från nätet och bearbetar ditt språk.

Undervisning/arbetssätt

På lektionerna börjar ni med att söka fakta om ert ämne. Ni samlar bilder och lägger in allt i programmet PhotoStory, med källhänvisningar. Er lärare visar er hur programmet funkar. Det finns tillfälle att öva på vad man ska säga i sin PhotoStory under lektionstid. Er lärare kommer att hjälpa er med uttalet och med strukturen på er redovisning (PhotoStory) om ni vill.

Bedömning

Den muntliga redovisningen (PhotoStoryn) bedöms genom en matris. 

Matriser

En
Australia PhotoStory - Engelska åk 8

På väg mot målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig framställning (innehåll och omfång)
Du kan har svårt för att förmedla ett enkelt innehåll eller du har så pass lite information att din presentation blir intetsägande.
Du förmedlar ett innehåll som är tillräckligt, men inte djupgående.
Du förmedlar ett någorlunda fylligt innehåll. Det du säger är till viss del sammanhängande och varierat.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. Du varierar ditt språk (meningsbyggnad och ordval) och talar sammanhängande.
Muntlig framställning (korrekthet)
Du gör många grammatiska fel som stör kommunikationen och som gör din framställning svår att förstå.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar, trots en del språkliga fel.
Du formulerar dig enkelt och ganska tydligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt lite anpassat till syfte, mottagare och situation.
Muntlig förmåga - Uttal
Uttalet är otydligt och gör redovisningen svår att förstå.
Uttalet är bra nog så att redovisningen går att förstå och eleven försöker ha engelsk språkmelodi.
Eleven har engelsk språkmelodi som gör redovisningen tydlig.
Eleven har god engelsk språkmelodi och redovisningen är mycket tydlig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: