Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2016-04-27 10:13 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Arbetsområde kring vatten och luft
Grundskola 4 Kemi NO (år 1-3)
...

Innehåll

Inledning

Vilka ämnen är vatten uppbyggt av?

Var kommer regnvattnet ifrån?

Vad är bubblorna i läsken för något?


Hur kan regn bli förorenat?

Vattnet finns överallt i olika former. Har du tänkt på att vattnet kan kännas mjukt och varmt, men också hårt och kallt? Luften finns, men syns inte. Vi ska lära oss mer om vatten och luft genom olika experiment.

Syfte/Mål


Kopplingar till läroplan

 • Ke   3
  Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • Ke   3
  Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • Ke   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • Ke   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • Ke  E 6
  Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
 • Ke  E 6
  I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
 • Ke  E 6
  Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
 • Ke  E 6
  Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
 • Ke  E 6
  Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
 • SvA   3
  Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
 • SvA  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
 • SvA  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Undervisning/Metod

Under arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

Diskutera kring och läsa fakta om vatten och luft 

Vi kommer att även se och diskutera filmer om vatten och luft

Planera experiment, genomföra dem, dra slutsater om, samt redovisa dessa i laborationsrapporter.

Få förståelse för vattnets kretslopp

Bli medveten om egenskaper hos vatten och luft

 

Bedömning

När du har arbetat färdigt med avsnittet ska du :

. veta vad en vattenmolekyl består av

. känna till vattnets olika former

. kunna beskriva vattnets kretslopp

. veta att vissa ämnen kan lösas i vatten

. kunna berätta var vattnet i kranen kommer ifrån

. veta vad luft är

. veta något om hur människan kan påverka vatten och luft.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: