Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen - världens största religion!

Skapad 2016-04-27 10:23 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

I detta avsnitt skall du få lära dig om kristendomen, dess ursprung, historia, tankar och tro. Dessutom kommer du få lära dig om berättelserna i Gamla- och Nya testamentet. Vi kommer också diskutera etiska dilemman samt om religionens roll i samhället. Vad får människor att tro? Och varför finns det så många konflikter kring just olika religioner?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Dessa konkreta mål skall Du arbeta för att nå i detta område:

* Få kunskaper om världsreligionen kristendom 
* Få kunskaper om denna religions huvudsakliga tankar, ursprung och spridning
* Få insikter i vad religion är för något och varför tron är så viktig för många människor
* Få träning i att diskutera etiskta och moraliska frågor utifrån aktuella religiöska konflikter i världen 
och i detta avsnitt specifikt undersöka konflikter inom kristendomen och kristna samfund.
* Få insikter om likheter och skillnader mellan olika inriktningar av kristendomen vad gäller
katolicism, ortodoxi och protestantism
* Lära dig viktiga ord och begrepp som hör till området 

 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer bedömas utifrån kunskapskraven i Religion i Lgr 11. 
Dessa hänger samman med de mål som du skall arbeta mot och som finns specificerade här ovan. Kunskapskraven finns i nedan matris och genom att studera den får du också en uppfattning om hur du skall arbeta för att nå respektive betygsnivå.

Du kommer bedömas löpande under arbetets gång genom hur du tar ansvar i ditt arbete, din uppgift med att skapa en egen dokumentär om kristendomen, din medverkan i diskussioner kring de olika delarna i ämnet och avslutande gruppdiskussion kring religiösa konflikter. Stor vikt läggs på hur du tar eget ansvar för dina studier och redovisar hur du tänker arbeta, och hur du visar detta för att nå de olika kunskapsmålen i ämnet.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen består av olika delar. Dels kommer ni läsa och arbeta med frågor i kapitlet om Kristendom i texthäftet som jag delat ut till som berättar om hur kristendomen uppstod, de första kristna och viktiga delar i den kristna tron dels kommer vi se två delar ur filmen "The Bible" där vi får följa berättelserna i Gamla Testamentet och diskutera hur vi kan se på dessa berättelser med kritiska ögon idag. 

Utöver det kommer vi få besök Per Hammarström (präst i vårt område) som berättar om sitt yrke som präst, kyrkans roll i samhället och hur han ser på den kristna tron idag. 

Redovisningen kommer ske genom att ni skall läsa ert texthäfte om Kristendom och besvara frågorna till kapitlet. När det är klart skall ni producera er egen dokumentär om kristendomen med hjälp av Imovie i er Ipad, i denna dokumentär:

Skall DU berätta en sammanfattning om: 

Den kristna berättelsen - vad är de viktigaste berättelserna i bibeln och hur är bibeln uppbyggd. 

Den kristna historien - hur uppstod kristendomen, de viktigaste händelserna i den kristna historien & den kristna splittringen. 

Tron - sammanfatta de viktigaste delarna i själva tron. 

Gemenskapen - försök svara på vad det är som förenar kristna i världen. 

Läran - hur skall man leva som kristen? 

Bra källor utöver texthäftet ur Religion 7-9 som du tilldelats kan vara hemsidor så som www.so.rummet och www.ne.se 
Säg till mig om du behöver hjälp med att förtydliga något! 

Redovisning 

Förutom diskussioner i grupp och helklass skall ni göra en film i er Ipad vilken skall lämnas in xxx.

Tidsplan
SO-lektionerna vecka 47-51 Ht 2017 samt v 2-4 Vt 2018.
Läxa att vara klar med ha läst texthäftet och svarat på tillhörande frågor senast xxx.
Inlämning av film xxx.

Uppgifter

 • Dokumentär Kristendomen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
  Re  7-9
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kunskapskrav i religion åk 7-9

Religionskunskap
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Etik
Eleven kan föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information och källor
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: