Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser - Bedömningsmatris

Skapad 2016-04-27 10:26 i Da Vinciskolan Ale
Sårbara platser och naturkatastrofer
Grundskola 7 – 9 Geografi

Under detta arbetsområde kommer vi få kunskaper om jordens inre och yttre krafter. Vi kommer få bättre kunskaper om marken vi bor på, hur den förändras och hur det påverkar människor och natur.

Varför bor så många människor vid platser som är sårbara?  Varför drabbas u-länder extra hårt? Detta och mer därtill kommer vi diskutera och analysera då vi läser om naturkatastrofer..

Innehåll

Varför?

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Uppgifter

 • Sårbara platser

 • Sårbara platser uppdaterad version 2.0

 • Sårbara platser

 • Sårbara platser

Matriser

Ge
Geografi år 9 Kunskapskrav

E
C
A
Samspel, orsaker och konsekvenser
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle ochnatur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemangom orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiskabegrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiskabegrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiskabegrepp på ett väl fungerande sätt.
Hållbarhetsfrågor
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågoroch redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där någrakonsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågoroch redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar därnågra konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågoroch redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där någrakonsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: