Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krafter runt omkring oss, 7C

Skapad 2016-04-27 11:16 i Svärdsjöskolan Falun
Som bekant behövs krafter när du går, drar ut en spik, lyfter eller släpar en låda. Men på vilka sätt påverkar de olika krafterna?
Grundskola 7 Fysik

När du cyklar använder du muskelkraft, cyklar du motvind får du motkraft från vinden och du måste öka din muskelkraft i benen. Cyklar du ner för en lång backe, behöver du inte använda någon kraft för att komma framåt. Möjligtvis för att bromsa. Då nyttjar du gravitationskraften. Spännande va? Det är några av krafterna vi kommer att diskutera. 

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2:

 • Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som underlag för den enskildes val i skolan.
   
 • Skolans mål är att varje elev

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

2A. UNDERVISNING

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

3. BEDÖMNING

Vi kommer bedöma din förmåga att:

Du skall:

 • kunna skilja mellan tyngdkraft, muskelkraft, motorkraft, magnetkraft, kraft från elastiska föremål, friktionskrafter. 
 • kunna rita och förklara kraftpilar (vektorer) 
 • kunna använda en dynamometer  
 • veta skillnaden mellan massa och tyngd
 • kunna använda F=mg
 • veta olika metoder för att förändra friktionskrafter
 • kunna redogöra för vad tyngdpunkt och stödyta är
 • veta varför man använder hävstänger och ge några exempel
 • Besvara frågor utifrån dina nya kunskaper på ett förståeligt sätt
 • Testa några experiment för att se olika krafter med hjälp av dynamometer. 

 

Vi kommer bedöma din förmåga genom:

Beskriv...

 • Du kommer få ett häfte med information och frågeställningar. Läs detta noga och förstå texter och bilder. uppgifter krafter på sid 59-63 i häftet ska du göra när du känner att du förstått innebörden av krafter. En del frågor är lite experimentbetonade. Testa dem om du vill försöka. 
 • När kommer elevernas bedömas? Du kommer att bedömas under arbetets gång, genom att vi ser, hör och lyssnar till din förståelse under arbetets gång. I slutet kommer du/ni få några frågeställningar som ni tillsammans får besvara i gruppen och redovisa.  
 • Under arbetets gång kommer du få formativ bedömning och kontinuerlig feedback? Vilket skall leda dig till en bra förståelse inom området kraft.

4. MÅLDIALOG

1. Mål:

 • skolan ger dig tydliga mål och instruktioner för vad du skall göra   
 • du själv måste ta ett personligt ansvar för dina studier så att du får ut så mycket som möjligt för framtiden 

2. Undervisning:

 • vi kommer hålla på med krafter av olika slag, där du kommer få lära dig hur de påverka saker och ting runt omkring dig.    
 • du får läsa, testa olika saker, samt svara på frågor av olika slag. 
 • Ni kommer i slutet få en frågeställning / ett problem som ni tillsammans i en liten grupp skall redovisa,  samt kunna förklara innebörden av den specifika kraften som frågeställningen berör.

 

3. Bedömning:

 • vi kommer bedöma dina slutsatser utifrån dina svar och hur du resonerar över de försök du kommer att göra
 •  hur du kopplar och resonerar om de olika krafterna som finns i förhållande till vanliga företeelser i vardagslivet som du troligtvis kommer att utsättas för i framtiden

Matriser

Fy
Krafter runt omkring oss

F
E
C
A
Aspekt 1
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ........slutsatser med .....koppling till fysikaliska modeller och teorier
enkla viss
utvecklade relativt god
välutvecklade god koppling
Eleven kan föra .....underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, och visar då på.......identifierbara fysikaliska samband
enkelt och till viss del enkelt
utvecklade och relativt väl förhållandevis komplexa
välutvecklade och väl underbyggda komplexa fysikaliska samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: