Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ATT SÄGA SITT // to mi przypomina.../ efter idé av Hillegonda Teerling

Skapad 2016-04-27 11:18 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Ett intervjuspel utan frågor. En träning i att tala fritt och oförberett. Hillegonda Teerling
Grundskola F – 9 Modersmål

Vad?

Att säga sitt/Je zegje doen är ett intervjuspel utan frågor. Eleven som blir intervjuad får några saker (ett i taget) och ska berätta (oförberett) om vad sakerna betyder för henne/honom.

Hur?

Klasskamrater eller läraren väljer ut och tar med saker till intervjun och ger de till den som svarar. De ställer inga frågor alls, de bara lyssnar.

Varför?

Det är en bra övning för att lära sig prata inför olika mottagare och man kan använda oförberedda samtalsövningar för att träna riktiga redovisningar: man jämför och pratar om vad man kan förbättra när man får förberedelsetid inför nästa tal (se matris).

Innehåll

För alla (och heterogena) åldersgrupper.

Alla åldrar.

F-3: barnen berättar fritt (eventuell tillsammans med svenska barn i sitt språk).

4-6: äldre elever kan man ge mer utmanande uppgifter, när man tar med saker som berätter om hemlandet, traditioner, kultur, aktuella världsnyheter, etc.

7-9: högstadie-och gymnasiegrupper kan man utmana med mer filosofiska frågorna om så önskas.

 

* Man kan anpassa varje intvervju till elevens kunskapsnivå genom att välja ut saker som är lättara eller svårare att prata om. Man kan även välja ut texter, ljud, bilder eller videofragment som samtals prompt.

* Antingen väljer läraren ut sakerna för eleverna eller kan man också fråga en elev att sköta jobbet. I så fall ska eleven fundera på vad han vill veta av eleven som blir intervjuad och vilka saker han ska välja för att vara säker på att han får svar på sina frågor.

 

Variationer:

- alla i gruppen ska få sin tur med samma objekt

- sakerna ligger framför gruppen och när det är din tur, får du välja en sak du vill prata om

- sakerna ligger dolda (under en filt eller i en kasse) och den som har talat färdigt väljer (utan att kolla) ut en sak för nästa talare

 

Uppföljning:

Genom självbedöming, kamratresponser och lärarens anteckningar (diagnos matris: tala) kommer det fram brister i språkbruket och ordförrådet, som man ska jobba med för att kunna utvecklas .

 

Mål

Du kommer att få möjlighet att öva prata inför grupp/olika mottagare.

Du kommer att få möjlighet att planera en annorlunda intervju med hjälp av saker.

Du kommer att få möjlighet att reflektera över olika redovisningar för att träna inför ett riktig (förberedd) tal.

Du bygger upp ordförrådet genom att prata. Du får (skriftlig + muntlig) feedback av läraren och dina klasskamrater om språkbruket. Du kan använda feedback för att förbättra dina språkkunskaper.

Du kommer att få möjlighet att 'improvisera' och prata fritt om olika (elevnära) ämnen.

Syfte & Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Diagnos Matris: Tala

Vad du redan kan
Vad ska tränas
Namn: __________________________ Datum: _____________________________
Ordförråd
- -
Ordföljd
- -
Uttal, betoning, satsmelodie
_ _
Ord & begrepp
....för att uttrycka känslor och åsikter _
Ord & begrepp (7-9)
... nyanser, värdeladdning, idiomatiska uttryck _
Svedepolska
....vanlig förekommande, typiska 'fel' -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: