Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grannspråk & minoritetsspråk

Skapad 2016-04-27 11:29 i Streteredsskolan Mölndals Stad
Grundskola 9 Svenska

Språk förändras hela tiden. Ord försvinner och nya ord kommer till. Genom kontakter med andra länder kommer nya ord och uttryckssätt in i språket. De nordiska språken svenska, danska och norska har mycket gemensamt, trots att vi ibland har svårt att förstå varandra. I det här arbetsområdet kommer du få veta mer om språken i Norden.

Innehåll

Uppsats

I din uppsats ska du under v19:

 • Resonera kring hur svenskan och våra grannspråk (norska och danska) liknar varandra men också vilka skillnader som finns.
 • Kunna ange Sveriges fem minoritetsspråk: Varför de finns och vilken ställning de har i samhället, samt kunna resonera kring framtiden för minoritetsspråk (kommer de stanna, bytas ut etc.).

 

Du ska också v20:

 • Ge respons på en klasskamrats text.

 

V21 arbetar vi muntligt med:

 • Kunna redogöra för hur det går till när vi lånar ord, vilka ord vi lånar, och varför. Även hur nya ord bildas.
 • Kunna ange några dialekter i Sverige och kort resonera kring varför de finns.

Exempel på källor

Svenska direkt häfte: Språkhistoria 2

Svenska direkt häfte: Minoritetsspråk

Svenska direkt häfte: Grannspråk

UR.se: Jakten på språket

Svtplay.se: Värsta språket

Prezi - Grannspråk: http://prezi.com/gr0kruavzmby/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Prezi - lånord: http://prezi.com/lxi2slgh3il8/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Prezi - dialekter: http://prezi.com/rhetkxh0yatw/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Tidsplan

Vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

17

Ingen lektion

 

 

Se film om minoritetsspråk

 

 

Ingen lektion

18

 

Likheter & Skillnader mellan svenska, norska och danska

 

 

Ingen lektion

Ingen lektion

19

 

Låneord & Skrivtid

 

Dialekter & Skrivtid

Skrivtid

 

20

 

 

Skrivtid

 

 

Skrivtid/ Ge respons

 

Ge respons

 

21

 

Bearbeta respons

 

Bearbeta respons

 

Absolut senaste dagen att lämna in för betygsättning VT16!

Uppgifter

 • Grannspråk och minoritetsspråk

Matriser

Sv
Grannspråk & minoritetsspråk

E
C
A
Skriva texter
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Söka, välja ut & sammanställa
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Ge omdömen om & bearbeta text
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Svenska språket & närliggande språk
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: