Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Världsnyhet 1986-2016

Skapad 2016-04-27 12:42 i Pysslingen Skolor Montessoriskolan Castello Pysslingen
Grundskola 6 – 9 Historia Samhällskunskap
...

Innehåll

Världsnyheter 1986-2006 i Sverige och Europa

Världsnyheter 1986-2016

Under kommande veckor kommer vi arbeta med de senaste trettio årens viktigaste händelser i Sverige och Europa .

Du kommer bli tilldelad ett årtal mellan år 1986-2016. Din uppgift är att bestämma vilken av alla årets händelser som var viktigast. Ta hjälp av följande kriterier.

Händelsen är viktig för:

  • Viktig politisk händelse, t.ex. riksdagsval i Sverige, krig eller uppror i Europa eller politisk förändring i ett land.
  • Viktig ekonomisk händelse, t.ex. ett nytt företag startar eller en viktig ny uppfinning.
  • Viktig kulturell händelse, t.ex. en artist får stort genomslag.
  • Viktig social händelse, t.ex. en ny folklig rörelse startar Green Peace eller Läkare utan gränser.

 

Ta hjälp av följande länk.

Sök på ditt år i wikipedia, där finns en lista över viktiga händelser år för år. https://sv.wikipedia.org/wiki/Portal:Huvudsida

 

Uppdrag

Välj ut en nyhet och försök att riktigt granska den.

Granskning

Årets viktigaste händelse enligt mig

Händelse

(Beskriv händelsen)

När? (År, datum och tidsperiod)

 

Var? (Stad, land, världsdel)

 

Vad har hänt? (kort beskrivning av händelsen)

 

Vad vet du i dagsläget om händelsen?

(Förkunskaper)

Vilka bilder finns av händelsen?

(Vad visas i bilden? Vad finns i bilden: människor, saker, miljöer? Hur ser de/det ut? Hur är bilden tagen: färg, ljus, bildvinkel, fokus/skärpa? Vad fastnar i bilden? Vad gör bilden intressant? Vilka associationer får du när du ser bilden? Vad känner vi – vilka känslor föder bilden och vad i bilden framkallar dessa?

 

Vad behöver du veta om landet, personen eller händelsen för att kunna förklara för klassen?

(Vilken bakgrundsinformation behöver du hitta?)

Varför valde du denna händelse?

(Motivera ditt val)

 

 

 

 

 

 

Loggbok

Under arbetsgång ska du vid varje lektion för en loggbok över ditt arbete. Här ska du skriva hur du gjort när du sökt information och hur du tänkt kring urval(vilka delar du valt att läsa om och vilka delar du valt bort). Loggboken kommer att bedömas av mig.

Det är viktigt att du är noggrann med dina anteckningar i loggboken. Du kommer att använda dig av anteckningarna när du är på KB för att söka information i deras tidningsdatabas. Då är det viktigt att du vet exakta datum, namn och platser. Allt för att du ska kunna hitta rätt när du söker i tidningsarkivet.

Loggbok

Sökstrategier (Beskriv kortfattat hur du sökt information om händelsen. Vilka sökord du använt dig av, om du läst på NE, google eller wikipedia. Klistra in adresserna i här i loggboken. Så det blir lätt att hitta tillbaka till rätt sida.)

v. 17

Onsdag:

Torsdag:

v.18

Onsdag:

Torsdag: Ledig.

v.19

Onsdag:

Torsdag:

v.20

Onsdag:

Torsdag:

v.21

Presentera händelsen

 

Examination

Du ska under vecka 21 presentera din händelse för klassen och skriva en kortare bildtext till händelsen.

 

 

 

Planering

Vecka

Onsdag

Torsdag

Veckouppdrag

v. 17

Introduktion

Bestämma händelse

 

v.18

Första gruppen KB

Ledig

 

v.19

Andra gruppen KB

Arbeta med händelsen.

 

v.20

Arbeta med händelsen

Arbeta med händelsen.

Förbereda presentationen

v.21

Presentera händelsen

Presentera händelsen

Förbereda presentationen

         

 

 

 

Kunskapskrav

Samhällskunskap

 

 

E

C

A

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens användbarhet

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade resonemang om informationens användbarhet

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens användbarhet

Historia

Finns det kopplingar till din händelsen i dag. Hur uppfattades händelsen av samtiden och hur uppfattas den av oss i dag?  

 

 

E

C

A

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

 

 

 

Uppgifter

  • Världshändelse 1986-2016

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: