Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Z-bok i matte kapitel 1 och 2

Skapad 2016-04-27 13:01 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Kapitel 1 Taluppfattning och tals användning Kapitel 2 Algebra
Grundskola 9 Matematik

Vilket tal är störst? -7 eller -1

På vilka olika sätt kan du teckna 50% av x?

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Lära sig hur vårt talsystem är uppbyggt och hur man kan skriva små och stora tal i potensform.

Att använda ekvationer för att lösa problem.

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Delta och utföra labbuppgifterna (aktiviteterna):


Räkna med negativa tal sid 15 i Z-boken

Värdet av ett uttryck s.60 i Z-boken

Ekvationsmemory sid 77 i Z-boken

 

Resonera och utveckla:

Mönster sid 28 i Z-boken

 

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Problemlösning

Begrepp

Metod

Resonemang

Kommunikation

 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Kapitel 1: 

Talmängder

Negativa tal

Potenser

Räkna med potenser

Små tal och tiopotenser

Räkna med tiopotenser

 

Kapitel 2:

Uttryck och mönster

Förenkling av uttryck

Ekvationer

Procent och ekvationer

Proportion

Kopplingar till läroplan

 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
 • Ma  7-9
  Algebra Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
 • Ma  7-9
  Algebra Metoder för ekvationslösning.
 • Ma  7-9
  Samband och förändring Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matriser

Ma
Z-bok kapitel 1 och 2

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: