Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt solsystem, mått och materia samt värme

Skapad 2016-04-27 13:46 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Fysik åk 7
Grundskola 7 Fysik

I denna kurs kommer du lära dig mer om vårt solsystem, mått och materia samt värme.

Innehåll

Centralt innehåll

I detta arbetsområde kommer vi ha fokus på:

Vårt solsystem:

 • Mätning av tid, dygn, månad och år
 • Årstider
 • Stjärna, planet och satellit

 • Jorden, månen och tidvatten

 • Solförmörkelse och månförmörkelse

 • Vår världsbild

 • Solen, planeterna och asteroiderna

 • Meteorit, meteor och komet.

 

Mått och Materia:

 • Metersystemet och SI-enheter
 • Volym och massa
 • Storheter och enhet
 • Prefix
 • Materia, atom och molekyl
 • Densistet

 

Värme:

 • Värme och värmeutvidgning
 • Temperaturskalor
 • Värmeenergi
 • Fast, flytande och gas
 • Kondensation, stelning, smältpunkt och kokpunkt
 • Värmetransport
 • Högtryck och lågtryck
 • Väder och klimat

 

Bedömning

 

Elevernas arbete bedöms genom:

 • Observationer på lektioner och laborationer
 • Klassrumsdiskussioner
 • laborationsanteckningar
 • prov

Koppliingar till läroplan

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
 • Fy  7-9
  Fysiken i naturen och samhället Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
 • Fy  7-9
  Fysiken och världsbilden Universums uppbyggnad med himlakroppar, solsystem och galaxer samt rörelser hos och avstånd mellan dessa.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Fy  7-9
  Fysikens metoder och arbetssätt Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: