Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi "Evolution/Genetik: Arvet och DNA" Vt16 v. 19-22

Skapad 2016-04-27 13:56 i Pysslingen Skolor Johannes Petri Skola Pysslingen
Grundskola 9 Biologi
...

Innehåll

Tid

Vecka 19-22

Syfte

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer att under detta moment arbeta teoretiskt kring genetiska arvet, DNA men även diskutera/samtala aktuella frågor och utveckling inom gen-teknikens områden.

Vecka

19: Evolution, valda avsnitt ur kapitel 19 i biologiboken

 

20: Kromosomer, DNA, gener, celldelning, könsceller

Film: https://www.youtube.com/watch?v=JzZE-M_G_bY

Film: https://www.youtube.com/watch?v=rUaVMZFsX8E#t=263.22629


21: ärftlighet, genteknik
          

22: prov måndag (elevens val)

Vi arbetar utifrån utvalda avsnitt i biologiboken kapitel 18 s. 366-395 samt utvalda avsnitt kapitel 19 s. 397-423

Bedömning

Du kommer att få visa dina färdigheter inom momentet "Evolution/Genetik: Arvet och DNA"genom att under lektionstid visa kunskaper när du arbetar enskilt, i grupp samt vid genomförande av prov.

Viktiga begrepp att kunna inför prov:

- kromosom

- DNA

- gen/arvsanlag

- protein/aminosyror

- celldelning (mitos)

- könsceller

- korsningsschema över ex. flicka vs pojke

- dominant/vikande gen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: