Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mått och materia

Skapad 2016-04-27 14:09 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Pedagogisk planering i Fysik inom området Mått och materia.
Grundskola 7 Fysik

Materia är allt som kan vägas. Vad består materia av? Hur mäter man materia? Hur tät kan materia vara? Hur kan ett stort fartyg flyta? Det ska du kunna förklara efter att du har arbetat med detta område. Vi kommer även att ha fokus på följande: metersystemet, SI-enheter, volym och massa, storhet och enhet, prefix, materia, atom, molekyl, densitet.

Innehåll

Presentation av ämnesområdet

Vi kommer att utgå från boken Fysik Direkt, kapitel 2 och vi kommer att diskutera och resonera utifrån texter, bilder och laborationer.

Vi kommer bl a att arbeta med dessa begrepp:

Materia, vad är det och vad är inte materia.
Massa, vilka enheter kan vi arbeta med här.
Längder, koppla mätningar till volym.
Densitet, ha koll på att en liter (1kubikdecimeter) guld väger lite mer än en liter vatten.

 

Syfte

Eleven ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att

Kunna genomflöra undersökningar och med hjälp av desa förklara olika fenom runt omkring oss.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • göra laborationer
 • en inlämning: resultat från laboration
 • ha genomgångar
 • diskutera och resonera
 • ett skriftligt test

 

Matriser

Fy
Fysik: Mått och Materia

F
E
C
A
Skriftligt prov
Eleven ska utveckla sin förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du behöver träna mera på grundläggande kunskaper om mått och materia för att kunna ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om mått och materia och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om mått och materia, och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om mått och materia, och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Laboration
Förmågan att utvärdera resultat.
Du behöver träna mera på att jämföra resultat med frågeställningen och att dra enkla slutsatser.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser. Du för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser. Du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser. Du för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka. .
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: