Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nh Teknik åk 1 vt 16

Skapad 2016-04-27 14:43 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 1 Teknik
...

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska träna på och utveckla dessa förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

Vi kommer att bedöma dessa kunskaper och förmågor:

Du kan:

 • Delta i diskussioner kring olika tekniska föremål.
 • Rita av ett av ett tekniskt föremål.
 • Följa med i faktatexten när vi läser tillsammans.
 • Hitta några tekniska föremål runt dig ex. i klassrummet eller på dina kläder.

Såhär kommer vi att arbeta:

Vi undersöker tekniken runt oss.

Vi diskuterar vad teknik är.

Vi tittar på föremål i klassrummet för att identifiera var tekniken finns.

Vi undersöker våra kläder.

Vi läser ur en lärobok i teknik och tittar på bilder som vi diskuterar.

Vi använder EPA för att skapa möjlighet för alla att delta i diskussionerna.

Vi tittar på vardagliga köksföremål tillsammans i grupper.

Vi berättar om föremålen.

Barnen får rita av något av föremålen. Tillsammans med en kamrat visar de sedan teckningarna och föremålet.

Kopplingar till läroplan

 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3
  Tekniska lösningar Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
 • Tk  1-3
  Teknik, människa, samhälle och miljö Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: