Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjdpåse

Skapad 2016-04-27 15:22 i Tegelbruksskolan Falun
Under 4-6 veckor ska du arbeta med att sy en slöjdpåse. Den kommer du att använda i slöjden för att förvara dina arbeten i. Du väljer tyg och färggkombination, lär dig sy en applikation (ditt namn) och att arbeta efter en skriftlig arbetsbeskrivning.
Grundskola 4 Slöjd

Syftet med uppgiften i slöjden

Du som elev ska utveckla din förmåga att

 

 • använda din skicklighet i en process där tanke och handling samverkar

 • att använda symaskinen

 • förstå och använda dig av slöjdtermer som beskriver arbetsprocessen och olika tillbehör

 • analysera och värdera arbetsprocessen

Övergripande mål i uppgiften

 • Använda det svenska språket i tal och skrift

 • Lösa problem och att omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 • Kunskaper om kulturarvet

 • Kunna använda sig av matematiskt tänkande i vardagslivet

 • Ta ett personligt ansvar för studier och arbetsmiljö

Du kommer att få undervisning i :

 

 • Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker: Du ska få kännedom om slöjdhistoria och vilka material man vanligtvis använder till olika föremål i denna teknik.

Du får träning i maskinsöm och tränar på när man använder olika sömmar.

 • Slöjdens arbetsprocesser: Du väljer tyg till påse och bokstäver, kikar på hur olika färgkombinationer kan förstärka eller försvaga varandra.

Du värderar din arbetsinsats och resultatet i ord och bild och dokumenterar det i din slöjddagbok.

 • Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer: Du tränar dig i att formge olika föremål med hjälp av olika material, färger och former.

 • Slöjden i samhället: Vi kommer att tala om olika material och deras användning ur ett hållbarhetsperspektiv.

Läraren kommer att bedöma följande kunskaper i slöjd:

 • Hur du följer muntliga instruktioner och om du försöker att följa skriftliga

 • Hur du använder symaskinen

 • Hur du i arbetsprocessen väljer olika alternativ som leder processen framåt

 • Hur du värderar din arbetsinsats

 

Det betyder att du måste:

Anteckna i din slöjddagbok vad du lär dig!

 

Lycka till med ditt slöjdande!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: