Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik VT16

Skapad 2016-04-27 15:37 i Svaleboskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Skriftliga räknemetoder i addition och subtraktion
Grundskola 2 Matematik
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och

Undervisningens innehåll: Vad?

Kopplingar till läroplan

 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  1-3
  Taluppfattning och tals användning

Undervisningens innehåll: Hur?

Vi bygger med och laborerar med laborativt material och spelar spel för att förstärka kunskaperna om positionssystemet.

Symboler för tal och hur det sett ut genom historien.

Vi går igenom viktiga begrepp som ental, tiotal, hundratal, addition och subtraktion m fl 

Metoder som presenteras och arbetas med är främst skriftlig huvudräkning och algoritmer.

Eleverna gör egna filmer där de använder begrepp och metoder för att visa hur de tänker.

Eleverna får analysera enkla problem och hitta signalorden som hjälper dem att läsa ut lämpligt räknesätt.

Eleverna får färdighetsträna sin huvudräkning i talområde 0-20 med iPads, kortlekar och dator.

Vi diskuterar och redovisar olika metoder för att komma fram till lösningar.

 

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Kopplingar till läroplan

 • Ma   3
  Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
 • Ma   3
  Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
 • Ma   3
  Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Bedömning

Begreppsförmåga

Metodförmåga

Resonemangsförmåga

Matriser

Ma
Matematik addition och subtraktion

Nivå 1
Nivå 2
Begreppsförmåga
Eleven kan beskriva och förklara hur den tänker och använder då matematiska begrepp på ett enkelt sätt.
Eleven kan beskriva och förklara hur den tänker och använder då matematiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Metodförmåga
Eleven väljer en metod när den gör skrifttliga beräkningar i addition och subtraktion.
Eleven kan välja och använda olika skriftliga räknemetoder när den gör beräkningar i addition och subtraktion.
Resonemangsförmåga
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt genom att besvara frågor som hör till ämnet..
Eleven kan föra och följa resonemang om val av metoder och räknesätt genom att besvara frågor och ställa frågor som hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: