Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Write and speak - arbetsområde i engelska

Skapad 2016-04-27 15:58 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Arbetsområde i engelska för årskurs 3
Grundskola 3 Engelska

I detta arbetsområdet kommer du få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur engelska ord stavas och hur meningar och fraser skrivs. Du kommer också få möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt på engelska. 

Innehåll

Tid

Vi kommer arbeta med området under veckorna 18 - 21.

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att du ska få möjlighet att utveckla dina kunskaper om hur engelska ord stavas samt hur fraser och meningar kan vara uppbyggda på engelska. Du kommer också få möjlighet att utveckla din förmåga att uttrycka dig muntligt på engelska i olika situationer.

De här kunskaperna och förmågorna är viktiga för dig i ditt fortsatta skolarbete och senare när du blir vuxen och måste kunna skriva engelska texter i olika sammanhang, till exempel i ditt arbete eller när du i andra sammanhang behöver skriva texter som mail till personer som inte talar svenska. Att kunna uttrycka sig muntligt är också en viktig förmåga, eftersom du som vuxen kommer hamna i olika situationer när du måste kunna göra dig förstådd på engelska, antingen när du arbetar eller när du exempelvis är på semester utomlands.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

Centralt innehåll

Du kommer få arbeta med att skriva korta enkla texter på engelska som handlar om sådant som är välbekant för dig. Du kommer då få möjlighet att både lära dig hur ord stavas samt hur fraser och meningar kan vara uppbyggda i engelska texter.

Du kommer också få träna på att uttrycka dig muntligt, så att du får möjlighet att utveckla din förmåga att göra dig förstådd när du talar engelska. 

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta på många olika sätt för att träna på dina kunskaper och förmågor. Bland annat kommer du att få:

 • Skriva korta texter som innehåller enkla meningar. Du kommer kunna få hjälp genom att exempelvis använda bilder och stödord.
 • Ge enkla muntliga instruktioner och berätta/återberätta korta texter. Även här kommer du kunna få hjälp genom att exempelvis använda bilder och stödord. 

 

Vi går först igenom uppgifterna tillsammans, sedan får du möjlighet att träna och till slut gör vi övningar där du får möjlighet att visa dina kunskaper och förmågor. Om det behövs, kommer du också kunna få tips om hur du kan göra för att förbättra dina kunskaper och förmågor.

 

 

Bedömning

Under lektionerna kommer din lärare bedöma hur du deltar (lyssnar, läser och talar/samtalar) i aktiviteterna.

Din lärare kommer också att bedöma ditt arbete i olika individuella skrivuppgifter och muntliga uppgifter som du kommer få arbeta med på lektionerna. Till exempel kommer din lärare bedöma

din stavning av några vanliga, enkla ord och hur du sätter ihop ord för att skapa fraser och korta enkla meningar.

din förmåga att muntligt kunna ge korta enkla instruktioner och att berätta/återberätta utifrån ett kort och enkelt givet tema.

 

När vi arbetat färdigt med arbetsområdet, kommer du få en skriftlig kommentar där dina visade kunskaper och förmågor beskrivs samt eventuella förslag på utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplan

 • En  E 6
  I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6
  I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6
  I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: