Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild år 3

Skapad 2016-04-27 16:45 i Nolbyskolan Alingsås
Bild år 3
Grundskola 3 Bild Svenska

Bild som kommunikation.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Under en bildlektionerna samt även integrerat i svenska och tema kommer du att arbeta med:

 • framställa bilder utifrån olika tekniker och material som t ex pastell och vaxkritor, vattenfärg och färgpennor
 • framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • titta på olika bilder och samtala om vad bilden berättar
 • lära dig om några kända konstnärer och deras typiska uttryck

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Elevens mål

Du ska kunna:

 • skapa bilder med olika tekniker, redskap och material
 • uttrycka egna upplevelser och kunskaper i bild
 • skapa bilder till en egen text (illustrera en text t ex saga eller faktatext)
 • delta i samtal om bilder t ex vad bilderna berättar
 • känna till några kända konstnärer och deras verk

Kopplingar till läroplan

 • Bl  1-3
  Bildframställning Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl  1-3
  Bildframställning Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl  1-3
  Redskap för bildframställning Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och

Min lärare kommer att bedöma

Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga och ditt aktiva deltagande i att:

 • kunna framställa bilder utifrån olika tekniker och material
 • framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter
 • framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper
 • diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: