Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk.3

Skapad 2016-04-27 20:50 i Olandsskolan Östhammar
Mål i engelska för åk.3
Grundskola 3 Engelska
...

Innehåll

Syfte. Varför ska vi arbeta med detta?

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till. 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Vad- ska vi arbeta med?

Arbetssätt- Hur ska vi arbeta med detta?

Du kommer att:

 • läs enkla ord, texter och fraser ur läroboken
 •  Öva på att tala och uttrycka dig med enkla fraser och meningar
 •  Skriva ord och enklare meningar
 • sjunga sånger
 • Se på film

Vad ska bedömas?

Du får visa dina kunskaper genom att:

 • sjunga
 • skriva- enkla ord, meningar och korta texter
 • tala- uttrycka dig i enkla ord och fraser
 • läsa- enkla ord och meningar
 • delta i lekar
 • redovisa kort ditt, dina arbeten inför en mindre grupp eller lärare

 

 

Kopplingar till läroplan

 • En  1-3
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  1-3
  Lyssna och läsa - reception Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla presentationer.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 • En  1-3
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matriser

En


En
Bedömning:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan engelska ord för färger, siffror, kroppsdelar, djur, veckodagar, väder och månader.
Du kan presentera dig själv och berätta om din familj och dina intressen.
Du deltar i parövningar och dramatiserar dialoger i t.ex. läseboken.
Du kan sjunga några engelska visor.
Du kan läsa enkel text i läseboken och du uttalar orden rätt.
Du kan skriva några enkla fraser på engelska.
Du har tittat på engelsk film för lågstadiet och du förstår det mesta i filmen.
Du har deltagit i lekar på engelska och du förstår en enkel instruktion.
Du vet att många ord i svenskan kommer från engelska och du kan ge exempel på sådana ord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: