Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid, vikt och volym åk 4 maj 2016

Skapad 2016-04-27 21:02 i Pysslingen Skolor Vendelsö Hage Pysslingen
Kaptel tid, vikt och volym utifrån boken mattespanarna 4B, kap 4.
Grundskola 4 Matematik

Kaptel tid, vikt och volym utifrån boken mattespanarna 4B, kap 4.

Innehåll

Tid: v. 18-20


Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Central innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser

Ma
Tid, vikt & volym åk 4 vt

Rubrik 1

På väg mot godtagbar nivå.
Godtagbar nivå
Högre nivå
Problemlösning
Eleven löser problem med tid, vikt och volym.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt muntligt och skriftligt.
Begrepp
Eleven använder s, min, h, vecka, månad, kvartal, år. Ex. Hur många minuter är 5 tim?
Ny aspekt
Eleven läser av en analog och digital klocka.
Eleven använder enheterna g, hg och kg och växlar mellan dem.
Eleven använder enheterna l, dl och cl, ml och växlar mellan dem.
Metoder
Eleven beräknar vad klockan är en viss tid framåt eller bakåt.
Ny aspekt
Eleven räknar ut tidsskillnad mellan två klockslag.
Resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa och besvara frågor, resonera och motivera.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: