Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, decimaltal och stora tal

Skapad 2016-04-27 22:13 i Tegelbruksskolan Falun
PP för Favoritmatematik 5B, första kapitlet
Grundskola 5 Matematik

Här kommer du att få jobba med det första kapitlet i Favoritmatematik 5B. Vi kommer att räkna med väldigt stora tal, som det här:

165 695 788 - etthundrasextiofem miljoner sexhundranittiofem tusen sjuhundraåttioåtta!!

Och väldigt, väldigt små tal, som det här:

0,001 - noll komma noll noll ett.

Och en massa annat också så klart!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Du ska få lära dig:

* hur bråk och decimalform hänger ihop

* jämföra tal

* räkna med stora tal

* att göra skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Hur ska vi lära oss detta?

Du får arbeta enskilt och i grupp, lyssna på genomgångar, vara med och diskutera samt färdighetsträna i din bok.

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

* växla mellan decimalform och bråkform

* räkna tal som 0,7+3,6   7,0-3,8   5x1,1  med huvudräkning

* använda en skriftlig metod för att räkna tal som 13x0,356   7,9-6,22  5,23+6,023

* förstå frågan i en textuppgift, använda en strategi för att lösa problemet och kunna bedöma rimligheten i svaret

* veta vad begreppen avrunda, summan, differens, sammanlagt och närmaste står för

Kopplingar till läroplan

 • Ma  E 6
  Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6
  Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6
  Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

Hur du får visa vad du kan:

Du ska få visa vad du kan genom att räkna en diagnos.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: