Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Konstruktion och bygge av elektriskt fordon

Skapad 2016-04-28 09:51 i Kvarngärdesskolan Uppsala
Eleverna planerar arbetet, dokumenterar och konstruerar ett elektriskt fordon.
Grundskola 8 Teknik
...

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

• identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

• använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

• värdera konsekvenser av olika teknikval och göra säkerhetsanalys.

 

Undervisningens innehåll: Vad?

Gemensam genomgång av begrepp och mekanismer som är användbara vid konstruktion av ett elektriskt fordon. Filmclip.

Instruktionsfilm om ritteknik.

Texter i lärobok med frågor

Skriftlig dokumentation i en rapport som beskriver hela arbetsprocessen och innehåller skisser, materiallista och en utvärdering av arbetet.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna planerar, konstruerar och utvärderar en egen konstruktion av ett elektriskt fordon.

Vi testar den slutliga konstruktionen där fordonet ska kunna köra rakt fram så snabbt som möjligt men ändå vara säker. Fordonet ska även attrahera 7-åringar. Åk.1 bjuds in till uppvisningen när bilarna testas och eleverna i åk.1 får sedan möjlighet att titta på alla bilar individuellt och sedan rösta på sina två favoriter.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Se bedömningsmatris

Bedömning

Se bedömningsmatris

Uppgifter

  • Projektplan Eldrivet fordon

Matriser

Tk
Teknik Konstruktion av eldrivet fordon

E
C
A
Undersöka och pröva idéer
Genomför en egen konstruktion från planering till färdigt fordon.
Prövar möjliga idéer till lösningar.
Prövar och omprövar möjliga idéer till lösningar.
Systematiskt prövar och omprövar möjliga idéer till lösningar.
Handlingsalternativ
Formulerar handlingsalternativ som leder framåt.
Bidrar med alternativ.
Alternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Dokumenterar arbetet med skiss och rapport.
Enkel dokumentation där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord genom både skiss och ord. Referenser finns.
Utvecklad dokumentation av arbetet där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Flera olika referenser finns.
Välutvecklad dokumentation där intentionen i arbetet är väl synliggjord. Flera olika referenser används.
Beskriver konstruktioner
Beskriver med byggtekniska ord hur byggkonstruktioner är uppbyggda för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Beskriver enklare konstrukioner med viss användning av byggtekniska ord.
Beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion med relativt god användning av byggtekniska ord.
Beskriver hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, med god användning av byggtekniska ord och visar då på andra liknande lösningar.
Beskriver Skillnader och likheter
För resonemang om likheter och skillnader mellan olika material och deras användning i byggteknsika lösningar.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriver konsekvenser.
För resonemang om hur olika val av material och byggtekniker kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang kring säkerhet och även estetiska värden.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring säkerhet och även estetiska värden.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring säkerhet och även estetiska värden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: