Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ungdomsklassiker, Sva

Skapad 2016-04-28 10:14 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Mål/syfte

Utveckla förmågan att
 • formulera sig och kommunicera i tal
 • läsa och analysera skönlitteratur
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Detta bedöms

Din muntliga redovisning av bokens innehåll

 • innehåll och kommunikation
 • struktur
 • språk

Läsförståelse
Tolkning av innehållet
Resonemang om kopplingar mellan verket och dess upphovsman
Slutsatser om hur verket har påverkats av de sammanhang de har tillkommit i. 

Skriftlig redovisning av boken och författaren.

Undervisning


Genomgångar och diskussioner kring de olika ungdomsklasserna. 
Läsa en valfri ungdomsklassiker som sedan redovisas muntligt.

Examination sker i form av en muntlig redovisning samt en skriftlig redovisning. 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv  7-9
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
 • Sv  7-9
  Språkbruk Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Matriser

SvA
Ungdomsklassiker

Läsa

E
C
A
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dold i olika verk.
Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det hisoriska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det hisoriska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det hisoriska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Tala

E
C
A
Innehåll och kommunikation
Redogörelsen är enkel och planerad. Eleven visar på grundläggande kunskaper i ämnet och kan göra jämförelser. Eleven tittar upp, talar tydligt och är till viss del beroende av sitt manus.
Redogörelsen är utvecklad och väl planerad. Eleven visar på goda kunskaper i ämnet, kan göra jämförelser och dra egna slutsatser. Eleven tittar upp, talar tydligt och använder sitt manus som stöd.
Redogörelsen är välutvecklad och mycket väl planerad. Eleven visar på mycket goda kunskaper i ämnet, kan göra jämförelser, dra egna slutsatser, förklara och visa på samband. Eleven tittar upp, talar tydligt och är självständig gentemot sitt manus.
Struktur
I huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Väl fungerande inledning, innehåll och avslutning.
Språk
Språket används med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språket används med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Språket används med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: