Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jag, du och vi!

Skapad 2016-04-28 10:35 i Nyhemsskolan Halmstad
Eleven ska reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. Eleven ska uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap

Vem är du?

Hur ser din familj ut?

Vilka grupper tillhör du?

Hur är du i olika grupper och varför är du sådan?

Hur ska man vara i olika grupper och varför då?

Vad finns det för olika grupper i vårt samhälle?

Vart vänder du dig om du behöver hjälp och stöd?

Varför går du i skolan?

Vem bestämmer i skolan? 

Innehåll

Innehåll

Du kommer att få uttrycka vad du tycker och tänker i olika frågor och du kommer att få fundera över vad det är som har påverkat hur du är.

Vi kommer att diskutera mycket. Vi kommer både att diskutera olika texter och bilder och vi kommer även att jobba med värderingsövningar i olika former.

Vi kommer att titta på vad det står i skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling och diskutera vad det betyder.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev respekterar andra människors egenvärde,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
 • Gr lgr11
  Skolans mål är att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
 • Sh
  Syfte reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh
  Syfte uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sh  4-6
  Individer och gemenskaper Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • förklara vilka grupper man kan ingå i som barn i Sverige
 • förklara hur man gör och vart man vänder sig om man behöver hjälp som barn i Sverige
 • använda ord och begrepp som hör till området, ex skollag, läroplan, diskriminering, fördomar, mobbning m.fl.

Kopplingar till läroplan

 • Sh  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sh  E 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
 • Sh  C 6
  Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  C 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Sh  C 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
 • Sh  A 6
  Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
 • Sh  A 6
  I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Sh  A 6
  Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: