Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författarporträtt år 7

Skapad 2016-04-28 11:33 i Mölndals Stad
Inom detta arbetsområde skall eleverna öva sig på att söka information och använda sig av olika slags källor, samt skriva en informerande text kring varsin författare. Eleverna ska också läsa en bok av sin författare. Avslutningsvis skall eleverna presentera sin författare och bok muntligt.
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Ni skall inom detta arbetsområde söka fakta om en ungdomsförfattare genom att använda er av olika källor. Ni ska även läsa ett verk av er författare. Därefter ska ni planera och genomföra en muntlig presentation av er författare och bok.

Innehåll

Syftet

Syftet med arbetsområdet är att ni skall utveckla er förmåga att, söka information samt kunna planera och genomföra en muntlig presentation. Samt öka er kunskap om olika ungdomsförfattare.

Centralt innehåll

Uppgift

I klassen kommer vi att gå igenom hur man skriver en bokrecension och vad som är typiskt för den genren. Ni ska analysera er ungdomsbok utifrån genre, berättarperspektiv, miljö, tid och om det finns någon koppling mellan er författare och dennes verk.

Vi kommer även att gå igenom vad man ska tänka på inför en muntlig presentation.

Under arbetet med ert författarporträtt ska ni söka information om er författare och då ska ni använda er av era kunskaper om källor samt ha funderat kring vad källkritik är. 

Arbetsområdet avslutas med att ni förbereder en muntlig presentation kring er författare. 

Att ha med kring sin författare:

 • Födelseår och dödsår (om författaren inte lever längre)
 • Uppväxt
 • Vad gjorde han/hon innan han/hon blev författare?
 • Hur blev han/hon författare?
 • Vilka är författarens viktigaste verk, beskriv innehållet i minst en av dem.
 • Vilken slags böcker skriver författare, finns det något speciellt tema i böckerna?
 • Berätta om boken du har läst, vad handlade den om, vad tyckte du och varför?

Lägg gärna till annan information som du tycker är viktig.

 

Den muntliga presentationen ska ta cirka 3 minuter. 

 

Lycka till!

Ulrika

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra en presentation.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Svenska/Svenska som andraspråk

Läsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Budskap
Berättar konkret om innehållet och visar viss förståelse.
Reflekterar kring innehåll och budskap. Resonerar och framför egna funderingar. Kan med hjälp av stödfrågor "läsa mellan raderna/tolka".
"Läser mellan raderna". Reflekterar kring innehåll och budskap och är medveten om att det kan finnas olika tolkningar. Försöker på egen hand tolka och värdera budskap och syfte. Gör jämförelser och drar slutsatser.
"Läser mellan raderna". Tolkar, väderar och kritiskt granskar budskapet. Jämför med egna tankar, åsikter och erfarenheter. Drar paralleller. Ser sammanhang, drar slutsatser, motiverar och argumenterar.
Textförståelse
Förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text.
Förstår huvudinnehållet i enkla texter om väl kända områden.
Förstår innehållet i olika typer av texter.
Förstår olika slags texter med olika svårighetsgrad, även inom okända områden.
Analys
Reflekterar kring det upplevda och framför egna åsikter. Försöker göra jämförelser.
Reflekterar kring det upplevda och visar på egna tankar och åsikter. Gör enkla jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser.
Reflekterar kring det upplevda, argumenterar för den egna åsikten. Gör jämförelser och drar egna slutsatser. Använder faktakunskaper/erfarenheter och visar förmåga att granska egna och andras åsikter.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda genom att använda egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter. Kan sätta in det upplevda i olika sammanhang.
Tala
Redovisning- innehåll
Du redovisar så att innehållet framgår.
Du har fokus på ämnet och har tillräckligt med stoff.
Du har väl valt stoff och visar på förståelse av ämnet.
Du visar på kunskap och förståelse av ämnet och kan besvara frågor från åhörarna.
Redovisning- genomförande
Du läser helst innantill när du redovisar.
Du är förberedd och använder dig av stödord el dyl som hjälp.
Du är välförberedd och använder stödord och eventuellt något hjälpmedel.
Din redovisning är tydlig, klar och väl genomtänkt. Du använder hjälpmedel som förstärker det du vill säga.
Redovisa- kontakt med åhörana
Du vänder dig till åhörarna när du redovisar.
Du redovisar tydligt och har kontakt med åhörarna.
Du redovisar på ett sammanhängande, engagerat och trovärdigt sätt. Du har god kontakt med åhörarna.

Sv SvA
Muntlig presentation

- >
- >
- >
- >
Struktur
Presentationen hänger ihop till viss del.
Presentationen har en röd tråd.
Presentationen har en tydlig röd tråd, inledning, uppdelning i olika områden och ett markerat slut.
Presentationen innehåller även sidospår (t.ex. berätta en historia, svara på en fråga, spontana kommentarer) med röd tråd.
Språk, ord och begrepp
Språket är för krångligt. Det finns få eller inga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är ibland krångligt. Det finns några viktiga begrepp som tillhör ämnet.
Språket är varierat och mestadels ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet.
Språket är välutvecklat och helt ditt eget. Det finns viktiga ord och begrepp som tillhör ämnet och de används i rätt sammanhang.
Sakkunskap/fakta
Viktig fakta saknas och/eller det finns felaktiga uppgifter.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet.
Presentationen ger en god helhetsbild i ämnet och en eller flera detaljer och/eller konkreta exempel för en större förståelse.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt och med en tydlig helhetsbild och flera självständigt uppsökta konkreta detaljer/exempel.
Ögonkontakt
För mycket innantill-läsning och liten ögonkontakt med publiken.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Hjälpmedel
Hjälpmedlet används för att hålla den röda tråden.
Presentationen blir tydligare med hjälp av t.ex. bilder.
Något hjälpmedel används för att göra presentationen tydligare och mer intressant.
Presentationen görs mer begriplig och intressant med hjälp av hjälpmedel eller effekter.
Ny aspekt
Anpassning till mottagare
Framträdandet är till viss del anpassat till mottagaren.
Framträdandet är väl anpassat till mottagandet
Framträdandet är mycket väl anpassat till mottagaren.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: