Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enhetsomvandling - längd, volym och vikt

Skapad 2016-04-28 13:11 i Kullingsbergsskolan Alingsås
Vi jobbar med olika enheter och enhetsomvandlingar inom områdena längd, volym och vikt.
Grundskola 4 Matematik
...

Innehåll

Syfte och mål

För att träna förmågorna nedan behöver du kunna:

 • läsa, förstå och tolka problem och kunna använda räknemetoder för att lösa dem
 • de enheter som tillhör respektive område längd, volym och vikt
 • omvandla mellan de olika enheterna inom respektive område
 • uppskatta ungefärliga mått gällande längd, volym och vikt
 • göra beräkningar med och mellan de olika enheterna inom respektive område
 • använda och samtala om matematiska begrepp som hör till området

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Positionssystemet för tal i decimalform.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Geometri Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Mål

Så här kommer vi att arbeta

Vi har gemensamma genomgångar.
Vi arbetar både enskilt, i grupp och i helklass.
Vi pratar om och löser matematiska problem i grupp.

Så här kommer kunskaperna att bedömas

Jag kommer kontinuerligt att bedöma din förmåga att:

 • förstå och lösa problem som handlar om enheter och enhetsomvandling inom längd, volym och vikt
 • använda rätt ord och begrepp när du ska förklara ett problem
 • förstå och kunna förklara sambandet mellan olika enheter inom ett och samma område
 • välja och använda lämpliga metoder vid problemlösning, för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • använda dig av olika uttrycksformer såsom bilder, konkret material, matematiska symboler och text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: