Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portugisiska 7-9 - Roman " O Meu Pé de Laranja Lima "

Skapad 2016-04-28 13:23 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Skönlitteratur .
Grundskola 7 – 9 Modersmål
...

Innehåll

Avsnitt 1

Pedagogisk Planering    Pt 7-9     (Vt16)

Roman: “O Meu Pé de Laranja Lima” av  José Mauro de Vasconcelos

Mål: Du ska läsa, förstå och tolka en skönlitterärtext. Du ska även lära dig att resonera om och analysera ett skönlitterärverk.  Du ska kunna läsa texten budskap och läsa mellan raderna samt beskriva texten genre och typiska drag.   Du ska diskutera om aktuella ämnen. Du ska kunna skriva olika texter, utföra muntligredovisning och diskussioner om boken. Du ska lära dig att sammanfatta, kommentera, berätta samt argumentera om ett vist tema. Du ska också förbättra din läsvana och öka din läslust och kulturellförståelse. Du ska även kunna ge respons till en kollega och få respons också.

 

Koppling till läroplan:

 

Uppgiftens innehåll: Läsa ,   tolka , diskutera  och skriva om boken  “O Meu Pé de Laranja Lima” av  José Mauro de Vasconcelos i minst 6 veckor.  

Du ska läsa ett skönlitterärverk, tolka textens budskap, berätta och diskutera om ett vist tema och kolla på en filmatisering av boken. Du ska kunna sammanfatta texters innehåll. Dina texter ska vara en sammanhängande text och inte en punktlista.  Du ska skriva med dina egna ord och inte kopiera av texten, undantag är när du citerar. Du ska lifta upp några stycken från boken för att belysa dina komentarer. Du ska använda dig av digitala ordböcker både för ordförståelse och för rättstavnings stöd. Du ska läsa genom varje text du skriver och rätta till innan du lämnar din sista kladd.  Bokläsning och vissa skriftliga uppgifter ska utföras hemma. På lektionerna ska du få olika tolknings-, diskussions- och skriftligauppgifter. Du kommer att jobba både individuellt och i grupp.

Tänk på att skrivandet kan till viss del göras på lektionstid, men läsningen är en hemuppgift. Skriv gärna ner citat från boken och anteckna bokenssidan medan du läser boken.

Tänk på att slå upp glosor i lexikon och anteckna de svåraste ord för att lära dig nya ord och öka ditt ordförråd.

Tänk på att när du diskuterar använder du av argumentation också. Då ska du inte bara ”tycka” eller ”tro” på saker men du ska kunna bevisa att det finns en grund till dina idéer.

OBS: Kom ihåg att du ska skriva texter med dina egna ord. Du kan gärna läsa andras idéer men du ska INTE kopiera från andra texter. Hänvisar alltid källa/källor där du hittar information. 

Arbetssätt

Vecka 1- Muntlig diskussion och skrivande om bokens omslag och handling.  Titta på ett stycke av filmatisering av boken. Läsning och läsförståelse.

Uppgift 1: Muntligt diskussion och skrivande av dina idéer om bokens omslag, bokens innehåll och författare. Kommentarer om filmatisering.  Din skriftliga uppgift ska innehålla minst 100 ord och ska lämnas in i pappersform under lektionen.

 • Vilken bild finns på omslagen? Vem är illustratör till omslagen/boken?  Tycker du att/På vilket sätt illustrationer bidrar till texten förståelse?   Vem är författaren till boken? Känner du till författaren? Har du läste någon av hans verk tidigare?  Varför tror du att vi ska läsa just den boken? Vilka förväntningar har du om boken?  Gör en preliminär uppskattning (ska tycka om/inte tycka om, svår/enkelläsning och varför).

Uppgift 2: Läsförståelse. Hemma . Individuellt.  Börja svara på frågor om textens innehåll och budskap. Fortsätt att läsa boken, anteckna viktiga informationer och göra en gloslista.

Koppling till läroplan:

- Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 - Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Vecka 2- Berättande text typisk uppbyggnadHuvudpersoner, tid(er), plats(er) berättaren: allvetande (”gud”) eller person i handlingar.  Biografi.   Titta på ett stycke av filmatisering av boken.

Uppgift 1: Läsning och läsförståelse och skönlitterärt beskrivande: i grupp, kommer du att svara på frågor angående textens genre och struktur samt svara på frågor om textens innehåll och budskap. Skriv en kort beskrivning om berättare, huvudpersoner kännetecken, plats och tid. Ta gärna citat från boken för att belysa och bekräfta era beskrivningar.  Individuellt, du ska kunna framföra dina åsikter om berättelsens fortsättning och skriva de ner i en text med minst 100 ord. Texten lämnas in i pappersform.   Tänk på att du ska kunna citera för att belysa dina idéer så anteckna gärna medan du läser boken.

Uppgift 2: I grupp: Skriva en frågesport (Quiz): med frågor om det tydliga budskap och med det som står mellan raderna. (Minst 10 frågor med 3 alternativ varje).  Tänk på att inte skriva bara objektiva frågor utan prova att lifta upp det som står mellan raderna och skapa reflektion med dina frågor.  Ni ska lämna in frågor i en Word dokument eller annat digitalform.

Uppgift 3: Hemma. Läs och skriv en biografi om författare José Mauro de Vasconcelos . Biografin ska innehålla minst 200 ord, vara skriven med dina egna ord som en sammanhängande text och ska lämnas in i pappersform eller via mejl. Läs igenom checklistan inför skrivning innan du lämnar in din text och tänk på att du ska få respons enligt checklistans kriterier.  Fortsätt att svara på frågor om textens innehåll och budskap. Fortsätt att läsa boken, anteckna viktiga informationer och göra en gloslista.

OBS: Förberedd dig inom den muntliga framställningen till nästa vecka!

Koppling till läroplan:

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

-  Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Vecka 3 - Göra en egen film om berättelsen eller en Power point/Key note presentation. Muntligframställning. Titta på ett stycke av filmatisering av boken.

Uppgift 1: Muntlig framställning. Du ska skriva en affisch som ska hjälpa till dig i din muntliga presentation om ett tema i boken.  Du ska välja ett kapitel eller ett tema (t.ex. barnaga) och beskriva hur det framstår i boken.  Du ska diskutera om temans relevans till berättelsen, ta inställning för eller emot den och förklarar dina idéer med grundade argumenter.   Du ska kunna jämföra hur situationen i det valt ämne ser ut i Brasilien och i Sverige.  Du har 3 minuter för presentationen. Öva innan med hänsyn till tiden. Anteckna gärna nyckelord som kan hjälpa till dig att ha en rödtråd i din muntlig berättande.  Läs igenom kriterier på checklistan inför muntliga presentationerTänk på att du ska få och ge respons enligt checklistans kriterier.   

Uppgift 2: Arbeta med text , ljud och bildKlass och hemmuppgift. I grupp, ni ska skapa en presentation där text, ljud och bild samspelar. Ni ska återberätta på er presentation om  bokens handling , ett kapitel , en händelse  ,  en person eller ett tema från boken. Ni ska kunna motivera ert val och välja ord, bilder och ljud som kan framföra bäst ert budskap.  Ni kommer inte att behöva förklara ert budskap utan det ska vara tydligt på presentationen. Ni kommer att visa er film, Power point/Key note presentation under veckorna 5 och 6.

Koppling till läroplan:

- Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

- Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

- Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

- Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Vecka 4 – Skrivning, diskussion och läsförståelse. Titta på ett stycke av filmatisering av boken.

Uppgift 1: Individuellt: Skriva en sida av en dagbok (minst 300 ord). Du ska använda personernas perspektiv och skriva om ett av de föreslagna ämnena. Du ska skriva en text i prosa och inte en punktlist eller olika svar på frågorna och det ska vara personligt och informellt.   Läs igenom checklistan inför skrivning innan du lämnar in din text och tänk på att du ska få och ge respons enligt checklistans kriterier. Texten lämnas in pappersform eller via mejl. Välj ett av teman nedan:

 1. Zezés lärare: Hur är det för henne att arbeta med fattiga barn? Hur känner hon inför barnets situation? Hur påverkar Zezés solidariskt beteende henne?  Hur kunde hon hjälpa till att förbättra elevernas verklighet? Varför tror hon kan vara orsak till hennes elevers situation?
 2. Zezés pappa: Hur känns det att vara arbetslös? Hur är det att vara flerbarnspappa och fattig? Varför är han våldsam mot Zezé? Vad tycker han om barnaga? Hur kan han förändra sitt beteende och framtiden? Varför tror han att livet blev så här?
 3. Zezés syster ”Godóia”: Hur känns det att vara tonåring i hennes livs situation? Hur känns det att ta hand om och vara ansvarig för sina småsyskon? Hur känns det att se sin pappa aga hennes syskon? Hur kunde livet bli bättre? Vad kan hon göra själv för en förändring?
 4. Zezés mamma: Hur känns det att behöva försörja sin familj själv? Hur är det att behöva arbeta övertid och inte hinna att umgås med sin familj? Hur känns det att ha en arbetslös partner? Hur känner hon angående hennes partner våld mot deras barn? Hur kan hon ändra situationen? Varför tror hon att livet blev som det är?
 5. Välj själv en person från boken.

Uppgift 2: Svara, individuellt, på frågor om textens innehåll och budskap.

Uppgift 3: Hemmuppgift: Kolla klart på filmatisering själv och anteckna dina idéer om huvudpersoner, plats, tid och handling samt koppling mellan bilder och stämnings uppbyggnad. Du ska skriva en kommentar om filmen (minst 200 ord) där du ska förklara och motivera de likheterna och skillnaderna du tror finns mellan boken och filmen. Använd gärna citat /exempel från boken/filmen för att stärka dina idéer.

Koppling till läroplan:

- Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Vecka 5. Skrivning: argumenterande text (insändare). Diskutera i grupp. Jämföra boken och filmen.

Argumentationer: ”presenterar ett antal argumentation stöd för en åsikt och sedan och den avslutas ofta med rekommendation - argumenterande genre. Presenterar et antal argument för att belysa olika sidor av en frågeställning före ett ställningstaggande – diskussion ” ur Johansson och Ring, 2010.

Uppgift 1: Välj bland följande teman och skriv en insändare (argumenterande text).   Kolla gärna exempel och mall som du har fått om hur du skriver en insändare. Läs igenom checklistan inför skrivning innan du lämnar in din text och tänk på att du ska få respons enligt checklistans kriterier. Texten lämnas in  i pappersform eller via mejl.

 Förslag till tema:

 • Familj: är det viktigt eller inte?
 • Vänskap: är det viktigt eller inte?
 • Att aga barn i uppfostrans syfte: är det acceptabelt?
 • Problem i ungarnas relation till sina föräldrar: vem bestämer?
 • En okänd person: kompis eller fiende?
 • Ett valfritt tema från boken

 

Uppgift 2: Utföra en muntlig diskussion i grupp om  boken och filmen.     Vilken uttryckssätt tycker ni framförde bäst de budaskapen i berättelsen: film eller boken? Varför? På vilket sätt?   Jämför huvudpersonerna och händelser i båda verk.  Hur ser de ut? Jämför bilder i filmen och beskrivningar i texten o.s.v.

Koppling till läroplan:

- Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Vecka 6: Skrivning, diskussion och utvärdering.

Uppgift 1: Skriv en uppskattning om boken.  Hur har läsningen påverkat dig? Hur känns det att läsa den roman?    Vilka känslor fick du under läsningsgång? Har boken påverkat dig på något sätt? Vad har du funderat på under läsningen?    Skriv minst 150 ord.

Uppgift 2: Läs din första text om bokens handling och kommentera om det stämde med berättelsens handling efter läsningen. Om ja/nej och varför.

 Diskussionen efter läsningen:

 • Varför skrev författaren den här berättelsen? Vad tror du att han vill att vi ska börja tänka på? Prata om dina egna reflektioner och tankar kring boken. Tänka på att läsa det som står mellan raderna, med andra ord, budskapet i berättelsen.
 • Språket i boken. Är det svårt att förstå språket? Är det mer formellt eller informellt språk? Gammaldags eller modernt språk? Pratar personerna på olika sätt i boken? Har deras språkvariant någon betydelse till handlingen? Varför?
 • Vad tycker du om boken som helhet? Varför? Skulle du rekommendera boken till någon annan? Varför/varför inte? Vilka personer passar boken för, tycker du? Varför?
 • Andra tema för diskussion:
  • Familj: Hur ser familjeroll ut i boken är den traditionell och typisk eller bryter den mönster? Vad är huvudpersoners syn till familjen?
  • Vänskap: Hur ser vänskap ut i boken? Vad är personernas syn till vänskapen?
  • Hinder: kan man övervinna alla hinder? Hur?
  • Välj något tema själv.

 

Koppling till läroplan:

Stödmaterial 

 • It’s Learning i mappen ”O Meu Pé de Laranja Lima” finns det slides med kommentarer, sammanfattningar på boken samt förklarande texter om textgenre (roman och insändare) och en länk till filmen ”O Meu Pé de Laranja Lima”.
 • Checklistor inför skrivande och muntligt presentation
 • Lexikon

Bedömning

Uppgifter som ska bedömas är berättelse om  en sida av dagboken , argumenterande text  samt muntligframställning. De andra texterna skriver du för att träna och förbättra ditt skrivande. Dina muntliga förmågor kommer att bedömas under diskussionerna och din muntligredovisning. Genom diskussioner tränar du på att argumentera.  Din läsförståelse bedöms under läsförståelseuppgifters utförande och resultat. Du ska utföra självbedömning och kamratbedömning på skriv- och muntliga uppgifter. Du ska utvärdera din insats och uppgiftens relevans.

Det här ska du kunna …

Jag kommer att ge dig feedback kontinuerligt på lektionerna.

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

 • göra egna resonemang och delta i diskussioner;
 • sammanfatta en text innehåll och återberätta med dina egna ord;
 • kommentera texternas uttalade budskap och det som står mellan raderna;
 • förklara och argumentera för att bekräfta dina idéer samt hänvisa till texten för att stärka dina argument;
 • känna igen och förklara olika textgenre och deras typiska karakteristiker;
 • skriva en berättande och en argumenterande text med hänsyn till texternas karakteristiker och språk;
 • använda grundläggande grammatiska regler, stavningsregler samt interpunktion;
 • variera språket i texten och anpassa språket till mottagare och textens genre;
 • använda ordbok för begreppsförståelse och synonymer;
 • ge och få respons samt bearbeta dina texter efter responsen.

E – nivå

C – nivå

A - nivå

Du uttrycker dig muntligt så att andra förstår.

 

 

Du kan ta upp ett enkelt ämne och kan delta i en diskussion med enkelt anpassad språk.

 

 

Du känner igen vissa element i vissa typ av texter som du är bekant med .

 

Du komenterar enkelt  innehållet i en   text  så att  framstående budskap  blir till en viss del klart.

 

 

Du  försöker skriva  enkla argumenterande   och berättande texter med en viss   struktur och språkvariation.

 

Du följer vissa  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur till en viss del .

 

Du uttrycker dig muntligt på ett ganska tydligt sätt så att andra förstår.

 

Du kan ta upp ett ämne, kan inleda, delta och fortsätta en diskussion samt anpassa språket till motaggare relativt bra.

 

Du känner igen några karakteristiker  i olika typ av texter .

 

Du komenterar  ganska bra  innehållet i en   text  så att  både framstående och    några underliggande budskap blir klart.

 

Du  skriver relativit tydlig   argumenterande  och berättande texter med   rätt struktur och   relativt god  språkvariation.

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  relativt bra.

 

 

Du uttrycker dig muntligt på ett tydligt och säkert sätt så att andra förstår.

 

Du kan ta upp ett ämne, kan inleda, delta och fortsätta en diskussion samt anpassa språket till motaggare mycket bra.

 

Du känner väl igen olika typ av texter och deras  karakteristiker.

 

Du komenterar väll innehållet i en text  så att  budskapet både framstående och underliggande budskap  blir mycket klart.

 

Du  skriver    tydliga och utvecklade argumenterande   och berättande texter med utvecklad  språkvariation.

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  mycket bra .

Ansvarig lärare

 Lisa Rebeggiani

Portugisiska - Modersmålscentrum i Lund

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: