Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Be Somebody Else

Skapad 2016-04-28 13:29 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Brevväxling med en påhittad person i ett annat land
Grundskola 7 – 8 Engelska

Under vecka 17-21 kommer ni att få sätta er in i hur det är att bo i olika delar av världen. Ni skall dels skapa er egen rollfigur och sedan lära er om någon annans liv.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

 • En
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En
  Syfte använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En
  Syfte reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Du kommer få visa din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift genom ditt brev och ditt svar till din brevvän. Ju bättre ordval, flyt och meningsbyggnad, desto bättre.

Dina språkliga strategier visar sig genom hur du aktivt går till väga när du fastnar på ett ord som du inte kan. Frågar du alltid läraren, eller försöker du hitta ordet själv?

Din förmåga att anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang visar du genom att ha ett tilltal som passar för en jämnårig okänd person. Du måste förklara hur saker fungerar relativt utförligt i ditt land för att den andre skall förstå.

Din förståelse ska öka för hur livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska talas påverkar. Du lär dig det dels genom att ta reda på det som behövs för just dig och delar med dig av den informationen till din brevvän.

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

W 17

Tuesday/Friday: Get to know yourself. Get your pen pal. Start writing your letter.

W 18

Tuesday: Write your letter.

W 19

Tuesday/Friday: Your letters must be done on Tuesday. Read and respond to the received letter on Friday.

W 20

Tuesday/Friday: Continue with your response letter. On Tuesday you must be done.

W 21

Tuesday/Friday: Continue your answer. On Friday write down some things that you have learned about your pen pal´s home country by this “mailing”.

 

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

Ditt introduktionsbrev och ditt svarsbrev kommer att tas med i bedömningen.

Utvärdering

Jag vill att du utvärderar arbetsområdet genom att besvara följande:

1 Tell me about some things you learned about "your" hometown.

2 Tell me about some things you learned about your penpal´s hometown.

3 Tell me about some new words you have learned during this Project.

4 What was the hardest/easiest part, this time?

Matriser

En
Be somebody else

Kunskapskrav
E
C
A
4 Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Språkliga strategier
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Du kan hitta relevant information. Du kan göra viss sållning men får inte alltid med det viktigaste och du kan till viss del använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion.
Du kan hitta relevant information. Du får ofta med det viktiga och du kan använda din information i samtal med andra och i skriftlig produktion på ett fungerande sätt.
Du kan hitta relevant information. Du har lätt för att urskilja det viktiga på ett snabbt och självständigt sätt. Du kan med hjälp av informationen föra ett samtal framåt samt resonera/sammanställa skriftligt.
5b Formulera sig och kommunicera i skrift
Språkets omfång och bredd, precision och grad av textbindning.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig med olika grad av sammanhang.
Du har ett grundläggande ordförråd och kan enkla fraser ex. berätta mer om dig själv. Du har skriftligt kontroll på några få enkla grammatiska strukturer och sätt att formulera meningar. Du använder i viss mån bindeord och sambandsord för att binda samman din text och få en röd tråd.
Dina texter har få störande språkfel och du kan använda enkla strukturer för att berätta om något du väl känner till. Du delar in din text i stycken och använder bindeord och sambandsord i högre grad för att binda samman din text och få en röd tråd.
Din skriftliga engelska innehåller få fel. Du kan använda dig av flera olika sätt att bygga meningar för att ex förklara en idé eller ett problem. Du strukturerar din text och har ett klart sammanhang och en röd tråd. Du fångar upp och knyter ihop detaljer och helhet.
6 Anpassa språket för olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
Eleven formulerar sig även med olika grad av flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du deltar i samtal om vardagliga situationer med korta inlägg. Du följer till viss del textgenren men kan inte fullt ut variera ditt sätt att skriva. Din text/tal innehåller fel som förstör tydligheten.
Din text har ett sådant flyt att läsaren kan läsa den utan att behöva stanna upp för många gånger eller behöver hoppa tillbaka för att det blir oklart. I din muntliga engelska kan du göra dig förstådd och samspela med inlägg i samtal om vardagliga situationer. Du pausar ibland för att planera vad du skall säga och omformulerar dig. Du följer instruktionen för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
Läsaren av din text kan obehindrat läsa och hänga med. I din muntliga engelska kan du starta, hålla igång och avsluta ett enkelt samtal om ämnen som du känner till. Du följer instruktionerna för den aktuella textgenren/uppgiften samt anpassar i viss i utsträckning ditt sätt att skriva/tala till syftet.
8b Formulera sig och kommunicera i skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Grad av mottagaranpassning
I skriftlig interaktion kan eleven i olika grad uttrycka sig samt anpassa till syfte, mottagare och situation.
Du kan använda några olika hälsnings- och avskedsfraser, du kan formulera dig i brev, chatt och andra medier både med människor du känner och inte känner. Ex. kan du ge och svara på uppmaningar, inbjudningar och ursäkter och liknande på en neutral stilnivå.
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, uttrycka vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
Du kan klara dig i olika sociala sammanhang genom att du kan använda de vanligaste uttrycken när du skall be om eller ge information, uttrycka vad du tycker och tänker, allt på ett lämpligt, fungerande sätt
10 Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används
Flöde i interaktion och produktion.
Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och kan då göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du har kunskap om några traditioner eller livsvillkor i något engelsktalande land och kan jämföra detta med något du själv sett, hört eller upplevt.
Du kan utifrån dina kunskaper visa fler aspekter av traditionerna och livsvillkoren, se dem från fler vinklar ex. individ /samhällsnivå. Du kan också jämföra på olika sätt.
Du kan se traditionerna och livsvillkoren i ett eller flera sammanhang ex. av vilken orsak det är så och om det finns andra faktorer som påverkar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: