Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2016-04-28 13:51 i Ankarets skola Öckerö
Grundskola 4 Matematik

Vecka 16-19 arbetar vi med området bråk i matematiken och efter avslutat kapitel ska du

 • kunna läsa och skriva bråk, t.ex. 1/2 1/5 1/4 1/10 2/3 5/6 3/8
 • kunna avläsa bilder av bråk
 • veta hur många delar det går på en hel
 • kunna storleksordna bråk, t.ex. 1/5 2/5 4/5 och 1/4 1/3 1/2

Matteord vi arbetar med: hel, halv, tredjedel, fjärdedel, femtedel, sjättedel, åttondel, tiondel, störst bråk, minst bråk

 

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Vi arbetar med:

Kopplingar till läroplan

 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Rationella tal och deras egenskaper.
 • Ma  4-6
  Taluppfattning och tals användning Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
 • Ma  4-6
  Problemlösning Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Arbetssätt

Vi arbetar med matteborgen, konkret material samt problemlösningsuppgifter enskilt, parvis och i grupp.

Bedömning

Bedömningen sker i form av en diagnos efter avslutat kapitel. Vi bedömer också förmågan att lösa problem enskilt och i samarbete med andra.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: