Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 Ge åk 9 Världens befolkning Asv.

Skapad 2016-04-28 16:43 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Geografi
...

Innehåll

Världens befolkning vt-16

Mål för elev

Du ska kunna använda begrepp, teorier och metoder som hör till befolkningsfrågor.

Du ska kunna resonera om orsaker till den ojämna fördelningen av människor på jorden och jordens resurser.

Du ska kunna föreslå lösningar på olika problem inom fattigdomsbekämpning, befolkning och migration.

 

Innehåll

• Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. 

• Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

• Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

• Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Genomförande

Under slutet av vårterminen kommer vi att arbeta med detta arbetsområde.

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och övningar. Du visar dina kunskaper i diskussioner på lektioner samt vid två skriftliga förhören.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- elevens förmåga att använda begrepp, teorier och metoder som hör till befolkningsfrågor.

- elevens förmåga att resonera om befolkningsfrågor.

- elevens förmåga att resonera kring olika problem och lösningar vad gäller fördelning av jordens resurser, befolkningsfrågor  och migration.

Kursplanemål

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Matriser

Ge
Geografi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
- använda geografiska begrepp och metoder
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
- förklara samband
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolknings-fördelning och migration i olika delar av världen. Exempel: Du förklarar men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om förklaringen. ”Orsaken till att ... var..." "Människor i fattiga länder föder många barn för att de behöver barnens hjälp.” Du ger inga exempel på vilken hjälp man har av barnen. Du använder generella exempel, t.ex. beskriver du fattiga länder i allmänhet.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolknings-fördelning och migration i olika delar av världen. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. Exempel: Du förklarar i något led men du lämnar åt läsaren att dra slutsatser om delar av förklaringen. Du länkar mer än orsak till en händelse. ”Orsaken till att ... var att ... det beror på att ...” ” I många afrikanska länder söder om Sahara föder kvinnorna många barn. Det beror på att familjen behöver barnens hjälp i jordbruket. Dessutom ger ...en en tryggad försörjning på ålderdomen eftersom...” Du använder både generella och specifika exempel. T.ex. beskriver du fattiga länder i allmänhet och ger något exempel på något specifikt land.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolknings-fördelning och migration i olika delar av världen. Exempel: Du förklarar i flera led utan tankeluckor så att läsaren förstår din förklaring. Du ger också exempel på vilka orsaker dina slutsatser bygger på. ”Orsaken till att ... var att ... därför att ... det beror på att ... Det beror i sin tur på att ... En annan orsak är att ... Det leder till ... Jag menar att det är så därför att ...” ” Människor i fattiga länder föder många barn för att ... eftersom jordbruket saknar maskiner... detta gäller främst ... En annan orsak ...en tryggad försörjning när de är gamla eftersom det saknas... Dessutom är det brist på sjukvård, spädbarnsdödligheten är .. i ... och det leder till…I en del länder har myndigheterna… och därför minskar folkökningen eftersom ” Du drar slutsatser av både specifika och generella exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: