Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden åk 4 vt16

Skapad 2016-04-28 18:17 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Att leva på medeltiden
Grundskola 4 – 6 Historia

Att leva på medeltiden. Vi kommer under några veckor att ta reda på hur människorna levde på medeltiden och hur samhället såg ut och hur det har förändrats sedan vikingatiden.

Vilka lagar och straff som fanns, vilka sjukdomar som härjade? Vilka handlade människorna med på medeltiden och hur kom det sig? Det och mycket mer ska du få lära dig!

Innehåll

Förmågor och centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi
  Syfte reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • Hi
  Syfte använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

I arbetet utvecklar du din kunskap om

Vilka människorna handlade med på medeltiden, hur handelssystemet fungerade och hur det påverkade människorna och samhället.

Hur Sverige blev ett rike.

Kristendomens införande i Norden och hur det påverkade människorna och samhället i Norden.

Vilka historiska källor som finns från medeltiden och vad de kan tala om för oss idag om hur medeltidens människor levde.

Vilka spår av medeltiden som finns kvar i våra dagar.

Vilka samhällsklasser det fanns på medeltiden och hur det kunde vara att tillhöra dem. Vad de åt, hur de klädde sig och bodde.

Vilka lagar och straff som fanns på medeltiden.

Söka, välja ut och sammanställa information

 

 

Så här kommer vi att arbeta

 

Genom att titta på filmer, ha genomgångar, läsa i böcker och texter på internet, kommer vi att samla på oss kunskap om medeltiden.

Enskilt eller i grupp kommer du att få träna på att plocka ut stödord och sammanställa informationen.

Genom redovisningar av grupparbeten kommer du och din grupp att lära klasskamraterna om medeltiden, och du som åhörare kommer då att få anteckna stödord kring det gruppen redovisar.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Historisk referensram och kronologisk översikt

Genom att förklara hur kristnandet i Norden gick till och hur livet för människorna förändrades på grund av detta.

Genom att beskriva och jämföra de olika samhällsgrupperna under medeltiden.

Genom att förklara varför det svenska språket kom att förändras under medeltiden.

Historiskt källmaterial

Genom att använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser och resonera om källornas användbarhet.

Hur historia används

Genom att visa på vad som finns kvar från medeltiden, i vårt samhälle idag.

 Historiska begrepp

Genom att använda historiska begrepp när du pratar/skriver om medeltiden.

 

Kopplingar till läroplan

 • Hi  E 6
  Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
 • Hi  E 6
  Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
 • Hi  E 6
  Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
 • Hi  E 6
  Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
 • Hi  E 6
  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
 • Hi  E 6
  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: