Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildplanering år 6

Skapad 2016-04-28 18:52 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Från barock till bara rock....
Grundskola 6 Engelska Bild

Läsårets bildlektioner hämtar inspiration från barockens konst och arkitektur. Vi lär oss om barockkonstnärerna Rembrandt och Giuseppe Arcimboldo och skapar med foto och collageteknik porträtt uppbyggda av frukt och grönsaksformer. Vi analyserar hur tidstypiska ideal påverkade modet vad gäller kläder, byggnader och trädgårdar och de skulpterade barockträdgårdarna står modell när vi tillverkar krysskonstruktioner i form av olika träd. Vi fortsätter att intressera oss för träd ur ett flertal olika perspektiv som till exempel; trädet som symbol i olika religioner och myter, träd som råvara till ett antal produkter, trädets betydelse för miljön och som källa till konflikter, vad/hur har tillgången till eller brist på träd format olika delar av Sverige vad gäller ekonomi, arbete eller bostäders utformning o.s.v. Vi kommer att gestalta träd i olika tekniker bl.a. med hjälp av fläckmåleri, pointillism, och tittar i samband med det på målningar och konstnärer som representerar ismen.  Ett filminspelningsprojekt i samarbete med ”Skapande skola” avslutar arbetsområdet med inspelning av reklamfilm för en tänkt organisation eller ett sammanhang där man arbetar med träd i ett miljöperspektiv.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Kopplingar till läroplan

 • Bl
  Syfte kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl
  Syfte skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl
  Syfte undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl
  Syfte analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Arbetssätt och undervisning

 

 • med frukters form och utseende tillverkas porträtt i foto- och collageteknik 
 • faktasök om barockens arkitektur, kläder och trädgårdar med särskild inriktning på just träd. Diskuterar trädet som symbol inom olika trosriktningar och myter, trädets betydelse för miljön, ekonomin och som råvara m.m.
 • med hjälp av krysskonstruktioner tillverkar vi 3-dim. träd
 • vi tränar på att se vilka olika former som bygger upp ett träd när vi tecknar och målar. 
 • inspelning av reklamfilm

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du lär/lärt dig både genom den pågående arbetsprocessen och det färdiga resultatet

Tidsram

Arbetsområdet kommer att spänna över hela läsåret då bildundervisningen är uppdelad i olika perioder.

Bedömning

Kunskapskrav i slutet av år 6 motsvarande betyg E

Kopplingar till läroplan

 • Bl  E 6
  Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
 • Bl  E 6
  I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
 • Bl  E 6
  Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Bl  E 6
  Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
 • Bl  E 6
  Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Bl  E 6
  Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
 • Bl  E 6
  Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: