Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP för Resursskolan, Maria Park i fysik "Väder och vind"

Skapad 2016-04-29 07:32 i Resursskolan Maria Park Helsingborg
Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat".
Grundskola 4 – 6 Fysik

Hur blir vädret? Hur uppstår vindar? Det är några av frågeställningarna vi kommer att jobba med under temat "Väder och klimat".

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

- Förstå hur man med olika instrument kan obsevera väder och ställa en väderprognos.
- Förstå betydelsen av vattnets kretslopp och hur moln uppkommer.
- Ha vetenskap om hur olika vädertyper bildas.
- Kunna beskriva och förklara några olika väder.
- Kunna resonera och dra slutsatser.

Kopplingar till läroplan

 • Fy
  Syfte använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy
  Syfte använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • Fy  4-6
  Fysiken i naturen och samhället Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
 • Fy  4-6
  Fysiken och vardagslivet Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.

Bedömning - vad och hur

Jag kommer att bedöma dig utifrån
- hur aktiv du är på lektionerna.
- hur du kan göra olika jämförelser t ex skillnader och likheter på olika årstider.
- din förmåga att beskriva och förklara hur olika väder bildas.
- din förmåga att kunna mäta väder och skriva upp vilken temperatur det är.
- din förmåga att resonera och dra slutsatser.

Undervisning och arbetsformer


Vi kommer göra endel enkla undersökningar.
Vi kommer ha diskussioner om olika väder och väderfenomen.
Vi kommer titta på olika vädersymboler.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: