Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Te åk 7 Gamma: Elbilar

Skapad 2016-04-29 08:21 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering och bedömning för arbete med teknik på området elektricitet.
Grundskola 7 Teknik

Elbilar är på stark frammarsch i vår värld. En intressant teknik som vi kan lära mycket av

Innehåll

Syfte

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
 • Tk  7-9
  Tekniska lösningar Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
 • Tk  7-9
  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Konkretiserade mål

 • Få kännedom om ord och begrepp som rör energi, strålning, miljö och samhälle.
 • Samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö och samhälle och då skilja på fakta från dina åsikter och formulera vad du tycker genom att motivera och beskriva några konsekvenser (fördelar och nackdelar).
 • I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter andras åsikter och argument på ett sätt som gör att det blir en diskussion som går framåt och inte står still där alla är tysta.
 • Söka naturvetenskaplig information och använda olika källor och resonera om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

 

Undervisning

Vi kommer definiera energibegreppet och även titta på olika energikedjor. Vi kommer att genom ett antal små filmer lära oss mer om olika energikällor som finns idag. Ni kommer att få en frågeställning där ni ska ta ställning till och argumentera för vilken/vilka typer av energikällor som Sverige ska satsa på i framtiden och varför. Ni ska ta reda på hur energin skapas, omvandlas och används i dessa energikälla/(or). Ni ska även ta reda på konsekvenserna av er energikälla i förhållande till människa, samhälle och miljö.

Vi kommer att ha lärarledda lektioner där vi går igenom grundläggande begrepp, samt se filmer om dessa.

Ni kommer fördjupa er gruppvis i grupper om 1-2 personer om olika energikällor. Redovisning sker muntligt i mindre grupper och med hjälp av bilder. Avslutningsvis har ni en diskussion kring olika energikällor, dess fördelar och nackdelar samt vad vi ska satsa på i framtiden.   


Vad gäller strålningsområdet, jobbar vi med de olika begreppen på lektioner samt ser filmer om dessa. Här sker redovisning i form av ett skriftligt prov.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att använda begeppen , diskutera energifrågor, motivera åsikter, val av källa vid en redovisning i slutet av området, i mindre grupp, där ett digitalt bildspel är en del av redovisningen.
Jag kommer också bedömma dina kunskaper om strålning vid ett skriftligt prov.

Matriser

Tk
Bedömningsmatris Teknik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konstruktion
Undersöka, genomföra, pröva olika idéer till lösningar och utforma fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Utveckla - förbättra
Utveckla en produkt eller modell och kunna berätta hur den kan göras bättre.
Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentation
Skisser, ritningar, beskrivningar, modeller med beskrivningar om bakomliggande tanke visas.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: