Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teamplan för Såpbubblan

Skapad 2016-04-29 09:13 i Kvarnängens förskola Partille
Förskola

Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Var är vi?

Vi börjar närma oss en trygghetsfas för alla barn på såpbubblan. Vi är fortfarande i en utvecklingsfas då förskolan är relativit nyöppnad. Vi arbetar vidare med våra rutiner. Vi jobbar aktivit med barnens självständighet och tillit till sin egen förmåga. Vi ser genom observationer att barnen behöver stöttning av oss pedgoger kring hur vi är med och mot varandra.

Vart ska vi?

Dessa tre mål är våra fokusområden:

Kopplingar till läroplan

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Hur gör vi?

Första målet: Vi arbetar med hur vi är med och mot varandra.

 • Vi jobbar med att barnen kan använda sig utav stopp handen
 • Vi vill arbeta med att vi alla visar hänsyn, respekt och tillit till varandra
 • Vi pedagoger är med och stöttar barnen i dreas vardag
 • Vi är lyhörda för barnen.

 

Andra målet: Vi arbetar för att varje barn ska känna trygghet och tillit till sig själva. Detta gör vi genom att:

 • Vi arbetar med att ständigt förändra våra miljöer efter barnens behov.
 • Vi stöttar och bekräftar alla barns känslor som tex, att vara ledsen, arg, glad, upprörd, nyfiken m.m.
 • Vi är med och uppmuntrar barnen att klara saker själva i sin vardag.

 

 Tredje målet: Detta är grunden för många mål för utveckling och lärarnde. Allt vi gör i skapande utvecklar leken. Detta gör vi genom att:

 • Vi erbjuder varierande material och utmaningar
 • Vi sjunger tillsammans med barnen där de får använda sig utav rörelse och sång
 • Vi vill  genom skapande träna grovmotorik i både inne och utemiljö
 • Vi vill skapa mer i vår ateljé
 • Vi vill att barnen ska få utforska sin egen lek och även tillsammans med andra

 

 

 

 

Hur blev det?

Vi har märkt att barnen behövde mycket stöttning i konflikter och respektera varandra.  Detta har vi märkt genom att vi observerat konflikter hos barnen. Därför valde vi att byta mål, för att det målet vi hade innan inte var det såpbubblans grupp behövde  fokusera på just nu.

 

Vi har märkt att barnen har utvecklat tillit till sig själva då de i vardagliga situationer t.ex tvättar händerna själva, går i trappan, tar sin egen mat, ber om hjälp, väljer vad de vill leka.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: