Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sortering och indelning av olika material efter egenskaper?

Skapad 2016-04-29 09:21 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Ett arbete för att befästa kunskap om hur man kan skriva en laborationsrapport.
Grundskola 4 Kemi

I detta arbete ska du få testa några olika egenskaper hos material. Är de magnetiska? Leder de ström? Är de material som leder ström magnetiska? Du ska också få testa om olika material flyter i vatten och lära dig hur detta hänger samman med materialets densitet.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska:

- bli säker på hur man kan planera, genomföra och skriva en laborationsrapport med fem underrubriker (materiel, hypotes, utförande, resultat och slutsats) och att du ska få kunskaper om några materials egenskaper och

- lära dig mer om olika ämnes och materials egenskaper.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Arbetets innehåll

Innehållet i arbetet är:

-hur du kan dela in olika material och ämnen utifrån elektrisk ledningsförmåga, om det är magnetiskt och efter densitet,

-att planera och genomföra en laboration samt

-att befästa dina kunskaper i att skriva en rapport

 

Kopplingar till läroplan

 • Ke  4-6
  Kemin i naturen Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
 • Ke  4-6
  Kemins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att få planera och genomföra tre olika laborationer samt se när din lärare visar på ett laborationsexempel. Vi kommer också att prata om några av de egenskaper som olika material kan ha och diskutera olika resultat och slutsatser. Du kommer också att få skriva tre laborationsrapporter.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömningen görs på lektionerna utifrån hur du planerar och genomför dina laborationer och utifrån de rapporter du skriver.

Reflektion

Tänk på att planera laborationen tillsammans med din kamrat innan du börjar laborera.

Glöm inte att få med de fem underrubrikerna i rapporterna.

Ha kul när du jobbar koncentrerat och gör bra inifrån dig så att du kan vara stolt över din insats.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: