Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Judendom och Kristendom VT16

Skapad 2016-04-29 09:46 i Torpskolan Lerum
Grundskola F Religionskunskap
...

Innehåll

Planering

Judendom - Vecka 14-17

Instudieringsfrågor i boken

s. 12-23

s. 154-161

s. 162-169

s. 170-176

s. 177-185

 

Frågorna till texten hittar ni på sidan 23, 161, 169, 176 och 185

Svaren på frågorna till Judendomen ska vara inlämnade senast onsdag vecka 19 till christian.abrahamsson@lerum.se eller på papper till mig.

 

Kristendom - Vecka 18-21

Instuderingsfrågor i  boken

s. 24-33

s. 186-195

s. 196-201

s. 202-215

s. 216-227

 

Frågorna till texten hittar ni på sidan 33, 195, 201, 215 och 227

Svaren på frågorna till Kristendomen ska vara inlämnade vecka 21 till christian.abrahamsson@lerum.se eller på papper till mig.

 

Prov på arbetsområdet kommer att ske vecka 21

Matriser

Re
Religion Judendom och Kristendom VT16

E-kunskapskrav
C-kunskapskrav
A-kunskapskrav
Kunskaper
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna
Beskriva och Samband
Beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter och skillnader
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband samhälleliga förhållanden
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: